Hovedseksjon

Unibok

Beskrivelse av tjenesten

Unibok er en digital plattform med digitale bøker fra flere forlag til grunnopplæringen og høyere utdanning. Unibok gir tilgang til digitale fagbøker fra Aschehoug og Cappelen Damm.

Alle bøkene er tilknyttet ordbøker slik at det skal være raskt å slå opp ord man lurer på (flere språk tilgjengelig). Alle bøkene er laget i samme digitale format og har samme innloggingssystem og brukergrensesnitt. 

Elevene kan utheve og slå opp ord. I bøkene kan elever og lærere sette sine egne bokmerker, og legge til egne notater. Hver bruker ser kun sine egne bøker. Lærer kan ikke se klasser eller hvilke bøker en elev har tilgang til. Lærer kan heller ikke se hva en elev skriver på sine notater, eller se hva eleven har lest. 

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Hvem kan bruke tjenesten?

 • Elever
 • Lærere

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?
Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt.

 • Pålogging: Feide-ID benyttes for pålogging
 • Skolene må sørge for at lisenser slettes/tilganger opphører etter at ansatt eller elev har sluttet. 

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

For pålogging benyttes Feide og følgende informasjon innhentes:

 • Navn
 • E-post
 • Brukernavn
 • Skole
 • FEIDE-ID
 • Rolle (elev/lærer)
 • Trinn
 • Fag
 • Målform
 • Kontaktopplysninger

Bøkene i Unibok leveres av flere forlag, derfor kan elevens Feide-ID, skoletilhørighet og lisensinformasjon bli overført mellom Unibok og forlagenes brukersystemer for å gi eleven tilgang til produktene som det er behov for.

All data som brukes til statistikk og bruksmønstre er anonymisert. Dataene knytter seg til systemet og ikke bruker, og det lagres ingen personlige data. Tjenesten benytter cookies for å kunne:

 • Forbedre opplevelsen og ytelsen på nettsiden.
 • Hente statistikk fra nettsiden, for eksempel antall besøkende eller antall ganger en bok er åpnet (basert på totalt antall brukere). 

Betalingsmodell for tjenesten

Tjenesten krever lisenser.

Lenke til personvernerklæring

https://www.unibok.no/artikkel.html?tid=1704360

Hvor lagres informasjon?

Informasjon lagres i Norge.

Lenke til App Store

 

Leverandør

Aschehoug og Cappelen Damm.

Underleverandører

Ravn Webveveriet AS - driftsleverandør av tjenesten.

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Det er inngått databehandleravtale med leverandøren. Det er ingen overføring av personopplysninger til tredjeland. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter?
Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede  personvernerklæringen for Osloskolen