Hovedseksjon

Unibok (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Unibok gir tilgang til fagbøker fra Aschehoug og Cappelen Damm.

Elevene kan utheve, kommentere og slå opp ord. Alle bøkene er tilknyttet ordbøker slik at det skal være raskt å slå opp ord man lurer på (flere språk tilgjengelig).

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Pålogging: Feide-ID benyttes for pålogging
 • Skolene må sørge for at lisenser slettes/tilganger opphører etter at ansatt eller elev har sluttet. 

Brukergruppe:

 • Elever
 • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

For pålogging benyttes Feide og følgende informasjon innhentes:

 • Navn
 • Brukernavn
 • Skole
 • FEIDE-ID
 • Rolle (elev/lærer)
 • Trinn
 • Fag
 • Målform
 • Kontaktopplysninger

Bøkene i Unibok leveres av flere forlag, derfor kan elevens Feide-ID, skoletilhørighet og lisensinformasjon bli overført mellom Unibok og forlagenes brukersystemer for å gi eleven tilgang til produktene som det er behov for.

All data som brukes til statistikk og bruksmønstre er anonymisert. Dataene knytter seg til systemet og ikke bruker, og det lagres ingen personlige data. Tjenesten benytter cookies for å kunne:

 • Forbedre opplevelsen og ytelsen på nettsiden.
 • Hente statistikk fra nettsiden, for eksempel antall besøkende eller antall ganger en bok er åpnet (basert på totalt antall brukere). 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Tjenesten krever lisenser.

Leverandør:

Aschehoug og Cappelen Damm.

Hvor lagres informasjon:

Informasjon lagres i Norge.

Lenke til personvernerklæring:

https://www.unibok.no/artikkel.html?tid=1704360

Underleverandører:

Ravn Webveveriet AS - driftsleverandør av tjenesten.

Er det etablert DBA/SCC:

Følges opp med leverandør. Leverandøren har bekreftet at det ikke er noen  overføring av personopplysninger til tredjeland. 

Er tjenesten universelt utformet?

Leverandøren har informasjon om universell utforming på sine nettsider og skriver der at Unibok tilfredstiller kravene, og at alle verktøy og funksjoner er tilgjengelige med tastatur og nettleser med talesyntese. All tekst er tilgjengelige i ePub3-format.

https://www.unibok.no/artikkel.html?tid=1704352

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.