Hovedseksjon

Smartbok

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Smarbok har alle Gyldendal sine lærebøker digitalt. Alle bøkene har tekst-til-tale funskjonalitet, og noen av bøkene har innlest tekst. Elevene kan ta notater i bøkene, kan zoome inn og markere tekst og det er søkemuligheter i bøkene.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: Feide-bruker skal brukes for pålogging.

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Påloggingsinformasjonen som lagres og som hentes fra Feide:

  • navn
  • epost
  • skole

I tillegg lagres det elevene gjør i tjenesten, slik som å markere tekst og legge inn notater.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Tjenesten er lisensbasert, og det kreves en lisens pr. person som skal bruke Smartbok.

Leverandør:

Gyldendal

Hvor lagres informasjon:

EU/EØS.

Lenke til personvernerklæring:

Personvernverklæring Gyldendal

Personverndokument Smart Bok

Underleverandører:

Hurix, India. Leverandør og utvikler av bokløsningen. All brukerdata lagres i EU/EØS.

Er det etablert DBA/SCC

Osloskolen har avtale med Gyldendal.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.