Hovedseksjon

Lingdys

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Det finnes flere varianter av tjenesten Lingdys. 

Lingdys Pluss brukes som støtte i lesing og skriving for elever med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Tjenesten har en rekke funksjoner som opplesning, stavekontroll, scanning av tekst og diktering. Elever må søke om personlig lisens fra NAV Hjelpemiddelsenral for å bruke tjenesten. 

Lingdys Skole gjelder for hele klassen eller skolen, og er et verktøy som kan være til nytte for alle elever. Programmet kan brukes til lese- og skriveopplæring, utvikling av tekst og ordforråd, fremmedspråk og mer. Elever må ikke ha personlig lisens fra NAV Hjelpemiddelsentral for å bruke tjenesten. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Lingdys Pluss tilbys kun til elever som har behov for det, og forutsetter at de har fått tilgang til tjenesten via søknad til NAV Hjelpemiddelsentral.

Lingdys Skole er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: Tjenesten kan logges på gjennom Feide eller brukernavn (epost). 
  • Ansvarlig lærer bør sette seg inn i hvordan tjenesten fungerer, med lisens og bruk
  • Skolen bør sørge for etablerte rutiner for nullstilling/sletting av innhold ved behov, særlig for Lingdys Skole
  • Lærer bør informere elever om godt bildevett og god bruk av digitale læremidler

Brukergruppe:

Begge varianter av tjenesten er særlig relevant som et verktøy for elever med lese- og skrivevansker. Lingdys skole er i tillegg et verktøy som kan brukes av alle elever, uavhngig av lese- og skrivevansker.

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det er kun brukernavn/Feide-ident som behandles av personopplysninger. Utover dette behandler ikke tjenesten personopplysninger. Dette gjelder for begge varianter av tjenesten.

Leverandør har bekreftet at ingen personopplysninger bruker til test/statistikk/forskning.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Begge versjoner av tjenesten er betalt, og brukerne utsettes ikke for markedsføring. 

Leverandør:

Lingit (Norge). 

Hvor lagres informasjon:

Tekstfiler lagres lokalt på iPad. Dette gjelder for begge varianter av tjenesten.

Påloggingsinformasjon, kundefakturering og kontaktdata lagres i Nord-Europa.

Lenke til personvernerklæring:

https://lingit.no/personvern/personvernerklaering/

Underleverandører:

Microsoft Azure Cloud System (påloggingsinformasjon), Nord-Europa.

Amazon Web Services (kundefakutrering og kontaktdata), Irland. 

Er det etablert DBA/SCC:

Osloskolen er ikke behandlingsansvarlig for Lingdys Pluss, da dette er en statlig støttet hjelpetjeneste, og tilgang gis etter behov og den enkelte inngår en avtale om bruk.

Det er etablert databehandleravtale mellom Lingit og Osloskolen som gjelder for Lingdys Skole. Innhold i databehandleravtalen er lik for bruk av tjenesten Lingdys Skole og Lingdys Pluss. 

Lingit har inngått SCC med leverandører, og har avtalt at det ikke skal overføres personopplysninger med mindre de har fått eksplisitt instruks om dette.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av Lingds Pluss, ta kontakt med Lingit.

Hvis du har spørsmål rundt bruken av Lingdy Skole, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen