Hovedseksjon

Vær der for ungdommen i russetiden

 

Ungdommene våre fortjener å feire avslutningen på 13 års skolegang, og de fortjener trygge og gode minner fra russetiden. I dag preges russetiden i for stor grad av ekskludering og kommersielle aktører. For noen skaper dette utenforskap, mens andre føler seg låst av dyre kontrakter og etablerte grupper.

Ungdommene vil at vi voksne bryr oss og kommer mer på banen for å løse noen av de uheldige sidene ved dagens russefeiring. I Osloskolen skal vi jobbe helhetlig, strategisk og langsiktig med dette.

Samtidig kan alle vi som utgjør laget rundt ungdommen vår gjøre en forskjell nå. Vi kan involvere oss mer. Vi kan være der for dem. Og vi kan snakke med dem om russetiden.

Fem råd til foreldre

 • Snakk med ungdommen om hvordan de kan skape en best mulig russefeiring.
 • Tør å løfte de vanskelige sidene ved russetiden.
 • Hjelp barna dine ved å bry deg og sette grenser, og minn dem på at det kommer en tid etter russetiden.
 • Vær oppmerksom på kjøpepress, dyre kontrakter og kommersielle krefter.
 • Samkjør deg med andre foreldre.

Dette gjør Osloskolen

 • Vi jobber med en handlingsplan for et helhetlig og langsiktig arbeid med russetiden.
 • Vi har satt ned en prosjektgruppe med elever, lærere, rektorer og foreldre skal sammen konkretisere hva som kan gjøres for å skape en tryggere og mer inkluderende avgangsmarkering.
 • Osloskolen samarbeider med andre aktører, som Skolehelsetjenesten, Forbrukerrådet og politiet.
 • I tillegg jobber hver skole med å skape et trygt og godt skolemiljø.

Dette jobber Osloskolen for

 • Alle elever skal oppleve fellesskap og at de er inkludert i avgangsmarkeringen.
 • Sterkere nasjonal og lokal involvering.
 • En mer demokratisk avgangsmarkering.
 • Redusering av kommersielle aktørers preg på feiringen.
 • Regulering som tilpasser russefeiringen til opplæringen og eksamensperiode.