Hovedseksjon

Opptak av foreldremøte om russetid

Illsutrasjon av tre russ i russedrakt

Møtet ble avholdt mandag 27. november kl. 18–19

I møtet tok vi opp ulike utfordringer i russetiden, hvordan vi jobber med dette og hvordan du som foresatt kan bidra.

Du finner opptak av møtet her. 

For noen varer russetiden i 1000 dager. For andre starter den aldri. 

Elevene våre fortjener en trygg og god russetid. Vi vet at russetiden skaper utfordringer i hele Oslo og utenforskap har blitt et stort problem. For noen starter planleggingen av russefeiringen så tidlig som på ungdomsskolen, og kan skape utfordringer for vennskap og fellesskap gjennom alle de tre årene på videregående. 

Ungdommen gir tilbakemeldinger om at de ønsker hjelp fra oss voksne for å snu ukulturen. Vi trenger deg som foresatt med på laget!

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Ellen P. Andersen

Disse treffer du:

 • Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør i Osloskolen
 • Julie Remen Midtgarden, byråd for utdanning
 • Stine Jeppesen, rektor ved Vika videregårende skole
 • Martine Svendsen, leder i Elevorganisasjonen i Oslo
 • Emma Ingebrigtsen, russ 2022 og foredragsholder
 • Beate Duus Wetteland,  psykolog ved Ung Arena Vest
 • Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet

Innspill fra foreldre i chatten

 • Russetiden bør flyttes til etter eksamen
 • Kommersielle aktørers rolle må begrenses
 • Å forby russebusser ville løst en del av utfordringene
 • Det bør skapes tydeligere samarbeidsarenaer, slik at foreldre kan samarbeide med hverandre og skolene

Hør podcast om russetid

Russ i 1000 dager

(Fra podcasten "Life Hacks med Forbrukerrådet". Tilgjengelig på alle plattformer.)