Hovedseksjon

Opptak av foreldremøtet om russetid

Illsutrasjon av tre russ i russedrakt

Elevene våre fortjener trygge, gode minner fra russetiden. I dag erfarer vi utfordringer knyttet til russefeiringen i hele Oslo, og ungdommen gir tilbakemeldinger om at de ønsker hjelp fra voksne for å snu ukulturen. Vi trenger deg som foresatt med på laget!

Møtet ble avholdt 8. februar kl 18 – 19. Du finner opptak av møtet her.  

I møtet vil du treffe direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen og våre samarbeidspartnere fra politiet, Forbrukerrådet og Elevorganisasjonen. Du vil få kjennskap til russetidens utfordringer fra ulike perspektiver, informasjon om hvordan vi jobber med dette, og råd om hvordan du som foresatt kan bidra.

Du kan komme med innspill og stille spørsmål i chat underveis i møtet. Opptak fra møtet blir tilgjengelig i etterkant. 

Møtet blir tegnspråktolket. 

Opptak fra foreldremøtet

Disse treffer du

  • Utdanningsdirektør, Marte Gerhardsen
  • Leder i Elevorganisasjonen i Oslo, Hannah Skare Myklebust
  • Rektor ved Ullern videregårende skole, Torill Røeggen 
  • Politiets nettpatrulje, Anne Katrin Storsveen Oppegaard og Maiken Waaler Sandnes
  • Forbrukerrådet, Thomas Iversen