Hovedseksjon

Ønsker en trygg og inkluderende russefeiring

Portrett Marte Gerhardsen

Kunnskapsdepartementet har tatt initiativ til en intensjonserklæring for russefeiringen og markeringen av skoleavslutningen i videregående opplæring, med bakgrunn i at mange elever og foresatte melder om utenforskap og tungt kjøpepress.

Inkluderende skolemiljø

Flere forhold ved russefeiringen utfordrer mange elevers rett til å tilhøre et godt og inkluderende skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf deres rettigheter i opplæringsloven kapittel 9A.

– Dette er et initiativ vi er glade for. Elevene våre fortjener en feiring etter 13 års skolegang. Det fortjener de etter å ha lagt ned en skikkelig innsats over mange år for å komme i mål med utdanningen sin. Men det skal være en inkluderende og god avgangsmarkering for alle, sier utdanningsdirektør Marte Gerhardsen.

– I dag preger ekskludering og kommersielle krefter i for stor grad russefeiringen. Planlegging av russetiden og dannelsen av grupperingene starter for noen allerede på ungdomsskolen.  Det utenforskapet noen ungdommer opplever, kan prege alle de tre årene på videregående. Det må vi få en slutt på, mener Gerhardsen.  

Intensjonserklæring

Utdanningsetaten mener intensjonserklæringen bør formuleres mer forpliktende og konkret, og at en del innsatser må forankres nasjonalt – ikke overlates til den enkelte fylkeskommune eller skole. Dette omfatter blant annet:

  • Regulering av kommersielle krefter 
  • Håndheving av regelverk knyttet til godkjenning og bruk av russekjøretøy
  • Bestemmelser knyttet til uniformering i skolen og aktiviteter i skolen som er i tilknytning til kommersielle aktører 
  • Regulering av avgangsmarkering tilpasset opplæringen og eksamensperiode 

Les hele høringssvaret til Utdanningsetaten