Eksamenshjelpemidler

Gjennomføring av skriftlig eksamen

Eksamenskandidater: Gå til pgsa.udir.no for å laste ned eksamensoppgaven og laste opp eksamensbesvarelsen.
  

Hjelpemidler til eksamen

Nettressurser for grunnskoler og vgs:

Allkunne (leksikon) 
FN-sambandet
LEXIN ordbøker: https://lexin.udir.no 
Norsksidene
NDLA (Norsk digital læringsarena) 
Språkrådet (inkludert ordbøkene)
Store norske leksikon
Skriveverktøy
Statistisk sentralbyrå
Stortinget

Nettressurser for vgs:

Bioteknologirådet
Brønnøysundregisteret
Lovdata
Norges bank
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Tidsskriftet Psykologi
Regjeringen
Ressurser for bl.a. HTML og Javascript

Samiske og finske ressurser:

Sørsamisk ordbok
Læringsstier – Sørsamisk
Nordsamisk ordbok
Finsk ordbok 1
Finsk ordbok 2
Finsk ordbok 3

For yrkesfaglige utdanningsprogram:

Signalmontør: 

BaneNor: Teknisk regelverk 

Helse og oppvekst: 

Felleskatalogen 
Helsedirektoratet 
Norsk helseinformatikk 

Medier og kommunikasjon: 

Norsk presseforbund

Musikk, dans og drama: 

Nasjonalbiblioteket 

Teknikk og industriell produksjon: 

Sjøfartsdirektoratet 

Lisensbaserte nettressurser for Oslo:

Retriever mediearkiv Atekst 
Atekst trenger ingen pålogging når du er på skolens nett. Utenfor skolens nett kan du velge verktøyet Atekst fra verktøylisten i Portalen (krever FEIDE-innlogging)

Clarify ordliste (via Feide)
Ordnett ordbøker (via Feide)
Skolen må ha lisens for at skolens elever skal kunne benytte lisensbelagte ressurser. Dersom du blir bedt om å velge vertsorganisasjon ved Feidepålogging, velg Oslo kommune.

Endringslogg

23/10 2018: Lagt til "Signalmontør" og lenke til Bane Nor: Teknisk regelverk  
12/04 2018: Oppdatert med NDLA-lenke
10/04 2018: Endret struktur på nettsiden. 
08/03 2018: Flere hjelpemidler er lagt til: Allkunne, FN-sambandet, Tidsskriftet Psykologi, Regjeringen, w3schools.com, Språkrådet, Statistisk sentralbyrå og Stortinget. I tillegg er det lagt inn samiske og finske nettressurser og nettressurser for yrkesfaglige utdanningsprogram.
10/11 2017: Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Norsksidene og Clarify er lagt til som hjelpemiddel
20/10 2017: Lovdata er lagt til som hjelpemiddel
10/10 2017: Denne siden er opprettet, med lenker til 10 hjelpemidler + pgsa.udir.no