Hovedseksjon

Eksamenshjelpemidler

Finn tillatte eksamenshjelpemidler: 


Gjennomføring av skriftlig eksamen

Eksamenskandidater: Gå til kandidat.udir.no for å laste ned eksamensoppgaven og laste opp eksamensbesvarelsen.

Denne siden vil være tilgjengelig for elever under eksamen i Osloskolen.