Eksamenshjelpemidler

Finn tillatte eksamenshjelpemidler: 


Gjennomføring av skriftlig eksamen

Eksamenskandidater: Gå til kandidat.udir.no for å laste ned eksamensoppgaven og laste opp eksamensbesvarelsen.

Denne siden vil være tilgjengelig for elever under eksamen i Osloskolen.

Endringslogg

23.10 2018: Lagt til "Signalmontør" og lenke til Bane Nor: Teknisk regelverk

12.04 2018: Oppdatert med NDLA-lenke

10.04 2018: Endret struktur på nettsiden. 

08.03 2018: Flere hjelpemidler er lagt til: Allkunne, FN-sambandet, Tidsskriftet Psykologi, Regjeringen, w3schools.com, Språkrådet, Statistisk sentralbyrå og Stortinget. I tillegg er det lagt inn samiske og finske nettressurser og nettressurser for yrkesfaglige utdanningsprogram.