Eksamenshjelpemidler for vgs

Nettressurser for vgs:

Allkunne (leksikon) 
Bioteknologirådet: bioteknologiradet.no (lim URLen inn i nettleseren) 
Brønnøysundregisteret
Flerspråklig ordbok
FN-sambandet
Folkehelseinstituttet
LEXIN ordbøker: lexin.udir.no (lim URLen inn i nettleseren) 
Lovdata: eksamen.lovdata.no (lim URLen inn i nettleseren) 
NDLA (Norsk digital læringsarena) 
Norges bank 
Norsk akademisk ordbok
Norsksidene
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Profftorget
Regjeringen
Ressurser for bl.a. HTML og Javascript
Spansk ettspråklig ordbok
Språkrådets ordbøker 
Store norske leksikon
Skriveverktøy
Statistisk sentralbyrå
Stortinget
Tidsskrift for Norsk psykologiforening
Tysk ettspråklig ordbok

Samiske og finske ressurser:

Sørsamisk ordbok
Læringsstier – Sørsamisk: kuvsje.oahpa.no (lim URLen inn i nettleseren) 
Nordsamisk ordbok

Finsk ordbok 1
Finsk ordbok 2
Finsk ordbok 3

For yrkesfaglige utdanningsprogram:

Signalmontør: 

BaneNor: Teknisk regelverk 

Helse og oppvekst: 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
E-helse
Felleskatalogen
Folkehelseinstituttet
Helfo
Helsedirektoratet 
Norsk helseinformatikk

Naturbruk:

Bioøkonomi (NIBIO)
Kunnskapsbank for naturmangfold
Landbruksdirektoratet
Rovdata

Service og samferdsel:  

Norges Lastebilforbund - Ordliste
Statens vegvesen yrkestransport

Teknikk og industriell produksjon:

Sjøfartsdirektoratet
The International Maritime Organization (IMO): imo.org/en/Pages/Default.aspx (lim URLen inn i nettleseren) 

Studieforberedende utdanningsprogram

Medier og kommunikasjon: 

Norsk presseforbund

Musikk, dans og drama: 

Nasjonalbiblioteket 

Lisensbaserte nettressurser for Oslo:

Retriever mediearkiv Atekst 
Atekst trenger ingen pålogging når du er på skolens nett. Utenfor skolens nett kan du velge verktøyet Atekst fra verktøylisten i Portalen (krever FEIDE-innlogging)

Clarify ordliste (via Feide)
Ordnett ordbøker (via Feide)

Skolen må ha lisens for at skolens elever skal kunne benytte lisensbelagte ressurser. Dersom du blir bedt om å velge vertsorganisasjon ved Feidepålogging, velg Oslo kommune.