Eksamenshjelpemidler for ungdomsskoler

Nettressurser for ungdomsskolen:

Allkunne (leksikon)
English Oxford Dictionaries
FN-sambandet
LEXIN ordbøker
Norsksidene
Ressurser for bl.a. HTML og Javascript
Språkrådets ordbøker 
Store norske leksikon
Skriveverktøy
Statistisk sentralbyrå

Samiske og finske ressurser:

Sørsamisk ordbok
Læringsstier – Sørsamisk: kuvsje.oahpa.no (lim URLen inn i nettleseren) 
Nordsamisk ordbok

Finsk ordbok 1
Finsk ordbok 2

Lisensbaserte nettressurser for Oslo:

Retriever mediearkiv Atekst 
Atekst trenger ingen pålogging når du er på skolens nett. Utenfor skolens nett kan du velge verktøyet Atekst fra verktøylisten i Portalen (krever FEIDE-innlogging)

Clarify ordliste (via Feide)
Ordnett ordbøker (via Feide)

Skolen må ha lisens for at skolens elever skal kunne benytte lisensbelagte ressurser. Dersom du blir bedt om å velge vertsorganisasjon ved Feidepålogging, velg Oslo kommune.