Hovedseksjon

Personvernerklæring for Conexus Engage

Det er Utdanningsetaten i Oslo kommune som er ansvarlig for behandling av personopplysninger for ansatte og elever i Oslo i tjenesten Conexus Engage. Conexus Engage samler resultater fra prøver og kartlegginger for elever i grunnskolen på ett sted slik at lærer og skoleledere kan følge opp elevene.

Brukere av tjenesten er lærere, skoleledere og enkelte ansatte i utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune. Elever er ikke brukere av tjenesten, men det behandles personopplysninger om samtlige elever i grunnskolen i Oslo.

Innsamling og bruk av dine personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning. Denne personvernerklæringen forteller hvordan tjenesten samler inn og bruker personopplysninger. For informasjon om grunnlaget for behandlingen av personopplysninger og dine rettigheter som bruker av tjenesten henvises det til:


Behandlingsansvarlig og databehandler

Utdanningsetaten i Oslo er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger.

Conexus AS er databehandler for data som samles inn i denne tjenesten. En egen databehandleravtale mellom behandlingsansvarlig og databehandler sikrer konfidensialitet og integritet gjennom sikkerhetsløsninger og rutiner for sletting av informasjon.

Formål med innsamling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. Conexus bruker tredjepartsleverandører for utvikling, drift og vedlikehold av tjenesten. Disse opererer alle i henhold til denne personvernerklæringen.

Conexus Engage behandler personopplysninger for at lærer og skoleledere skal kunne følge opp undervisningen og den enkelte elevs læringsprogresjon og resulater. Dataene som ligger i tjenesten skal også være med å sikre gode overganger når en elev bytter lærer eller skole.

Alle opplysninger som overføres mellom brukers datamaskin, Utdanningsetatens og databehandlers tjener(e) transporteres over en sikret linje (HTTPS/SSL).

Hva slags opplysninger behandles?

Personopplysninger i tjenesten hentes fra Osloskolens skoleadministrative system og Osloskolens driftsportal. I tillegg generes det personopplysninger ved at det overføres data fra gjennomførte prøver og kartlegginger fra 3. partstjenester (for eksempel prøver som gjennomføres hos forlag). Personopplysninger kan også opprettes ved at resultater registreres eller importeres inn manuelt av lærer eller andre ansatte ved den enkelte skole. Data som blir innhentet muliggjør at lærere og andre ansatte i Osloskolen skal kunne bruke og ha nytteverdi av tjenesten. Eksempler er innloggingsdata, logging av bruk og andre elementer som nevnt nedenfor. Conexus Engage samler ikke inn eller behandler sensitive personopplysninger.

Følgende opplysninger behandles av tjenesten:

Ansatte

 • Brukers navn
 • Brukers ID (SATS-id/OID)
 • Brukers IP-adresse
 • Brukernavn/intern-ID
 • Brukers passord
 • Brukers e-postadresse (jobb)
 • Brukers tilgangsnivå
 • Brukers skoletilhørighet
 • Brukers Feidebrukernavn
 • Brukers fødselsnummer
 • Brukers skolegruppetilhørighet
 • Brukers rolle i systemet
 • Pedagogisk personale (ja/nei)
 • Brukers gruppemedlemskap (klasse)
 • Bruker sist oppdatert
 • Bruker sist synkronisert
 • Kjønn
 • Tidspunkt for pålogging
 • Kartlegginger utført
 • Brukers mobiltelefonnummer
 • Språkkode
 • Status på bruker (Aktiv/ikke aktiv)


Elever

 • Elevens fødselsnummer
 • Elevens for- og etternavn
 • Elevens gruppe/klasser
 • Elevens ID (intern)
 • Elevens skoletilhørighet
 • Elevens kjønn
 • Elevens resultater
 • Elevens SNO (§2-8/§3-12)
 • Elevens årstrinn
 • Elevens Feidebrukernavn
 • Status på en prøve/kartlegging
 • Elevens svar på oppgaver
 • Elevens skår på oppgaver
 • Elevens primærskole
 • Elevs gruppemedlemskap
   

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Personopplysningene behandles i tjenesten så lenge eleven er elev i Oslo eller så lenge den ansatte er ansatt i Osloskolen. Bruker og elevopplysninger registreres og lagres og kan kobles til enkelte elementer, som kartlegginger og vurderinger i løsningen.

Ved sletting av brukere og elever blir disse koblingene fjernet og alle registrerte kartlegginger, vurderinger og karakterer anonymiseres. Det produseres og arkiveres en rapport for avgangselever som oppbevares i løsningen i opp til 12 måneder. Personlige opplysninger vil alltid bli behandlet innenfor EØS/EU.

Informasjon om databehandler:

Conexus AS
Grønland 67
3045 Drammen

E-post: support@conexus.no
Tlf. 32 83 40 00

Databehandler har også sin egen personvernerklæring

Kontakt oss

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan personopplysninger behandles i Conexus Engage kan du henvende deg til Oslo kommune, Utdanningsetaten:

Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet
E-post: Proveplan@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 23 05 10 15

Du kan også ta kontakt med Utdanningsetatens personvernrådgiver som skal ivareta personverninteressene til både elever og ansatte i Osloskolen.

E-post: personvern@osloskolen.no