Hovedseksjon

Kidspiration Maps (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Kidspiration Maps er en app hvor elevene kan lage tankekart. Elevene kan sette inn egne bilder og talenotater i tankekartet. Elevene bruker tankekartet til å sortere og utforske tanker og temaer. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Ingen pålogging. Appen identifiserer kun iPad og ikke brukeren
  • Lærer skal informere om at det ikke skal lastes opp personopplysninger i appen
  • Lærer skal informere om at det ikke skal foretas kjøp i app
  • Lærer skal informere elever om at innhold ikke skal deles med andre apper eller gjennom tjenester som ikke er godkjent til bruk i Osloskolen, som for eksempel Dropbox 
  • Det er etablerte rutiner for nullstilling av iPad når elever og lærere slutter

Ytterligere retningslinjer kan komme etter pilotering.

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det skal ikke behandles personopplysninger i appen. Elever kan laste opp bilder i tankekart som ikke inneholder personopplysninger. 

Leverandøren oppgir at de ikke behandler personopplysninger. Dette brukes derfor ikke til test, statistikk eller forskning. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Kidspiration Maps har flere varianter. Osloskolen bruker disse tjenestene:

  • Kidspiration Maps er en betalt versjon av tjenesten
  • Kidspiration Maps Lite er en gratis versjon av tjenesten

Det følges opp om brukerne utsettes for markedsføring i tjenestene.

I betalt tjeneste har elevene ubegrenset tilgang til diagrammer og kan lage ubegrenset antall dokumenter. Filer kan også deler med andre apper (som f. eks Apple's Pages) og andre iPader gjennom iTunes. 

Leverandør:

Diagramming Apps, LLC

Hvor lagres informasjon:

Det skal ikke behandles personopplysninger. 

Lenke til personvernerklæring:

Privacy — Diagramming Apps, LLC

Underleverandører:

Det skal ikke behandles personopplysninger. 

Er det etablert DBA/SCC:

Ikke behov, da det ikke skal lagres personopplysninger i tjenesten. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.