Hovedseksjon

Keep Talking and Nobody Explodes

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Keep Talking and Nobody Explodes er et spill hvor eleven skal prøve å desarmere en bombe ved hjelp av instruksjoner fra andre elever. Spillet brukes til å lære språk som engelsk, oppgaveløsning og god kommunikasjon. Elevene må ikke legge inn noe informasjon. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten godkjent til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: Det er ingen pålogging. Appen gjenkjenner kun iPad og ikke brukeren. 
  • Det skal ikke behandles personopplysninger i appen. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere
  • Andre ansatte

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det skal ikke behandles personopplysninger i tjenesten.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Appen er betalt. Det er ingen markedsføring i appen. 

Leverandør:

Steel Crate Games, Inc. 

Hvor lagres informasjon:

Det lagres ingen personopplysninger. 

Lenke til personvernerklæring:

https://keeptalkinggame.com/privacy-policy/

Underleverandører:

Ingen underleverandører. Det behandles ingen personopplysninger. 

Er det etablert DBA/SCC:

Ikke nødvendig da det ikke behandles perosnopplysninger i appen. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.