Hovedseksjon

iThoughts Mind Map

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten er et digitalt tankekart, brukes for å sortere informasjon. Kan brukes av enkeltelever for å sette opp disposisjon for oppgaver de skal løse, av lærer for å sette opp disposisjon for en læringsøkt, eller av grupper for å lage et felles tankekart. Det er ikke synlig hvilke person innspillene kommer fra. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Tjenesten skal brukes uten brukerkonto. 
  • Tjenesten skal kun brukes til faglig innhold, og brukerne skal ikke legge inn personopplysninger i tjenesten.  

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere/skoleansatte

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det lagres ikke personopplysninger, da tjenesten skal brukes uten brukerkonto.

Informasjonen leverandør samler inn (enhets info, bruksstatistikk, etc.) er ikke koblet til person.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Gratis tjeneste.

Brukerne utsettes ikke for markedsføring.

Leverandør:

Toketaware Itd

Hvor lagres informasjon:

Oppgis ikke av leverandør, men det behandles ikke personopplysninger. 

Lenke til personvernerklæring:

https://www.toketaware.com/privacy

Underleverandører:

Hverken leverandør eller underleverandør behandler personopplysninger om brukeren.

I personvernerklæringen oppgis følgende underleverandører: 

  • Fastmail (epost)
  • SquareSpace (nettside)
  • Fastspring (salg)

Er det etablert DBA/SCC:

Det skal ikke behandles personopplysninger, og det er derfor ikke behov.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.