Hovedseksjon

Google Earth

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten kan brukes til å bli kjent med jordkloden, og se sattelittbilder fra hele verden. 

Tjenesten er tilgjengelig både via nettleser og app. 

Google's tjenester skal ikke brukes med brukerkonto i regi av Osloskolen. Dersom brukere er logget på privat Google-konto på enhenten, er man automatisk logget inn når man bruker andre Google-tjenester. Brukeren må være oppmerksom på at Google kan sammenstille informasjon fra deres tjenester, og dermed behandle en del informasjon om deg og andre du måtte behandle informasjon om. Dette faller utenfor Osloskolens behandlingsansvar, da retningslinjene er at Google-tjenester skal brukes uten brukerkonto.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.  

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Tjenesten skal brukes uten brukerkonto.  
  • Funksjonalitet for mikrofon, bilder og kamera skal ikke aktiveres. Stedstjenester/lokasjon skal kun aktiveres når appen er i bruk, og elevene må få beskjed om dette når de tar i bruk appen første gang.
  • Dersom man skal bruke "utforsk" funksjonen i tjenesten, skal ikke resultater fra dette deles med andre sosiale medier. Lærer må ha undersøkt hva de ulike kategoriene inneholder før elevene skal ta de i bruk. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Tjenesten identifiserer kun iPad og ikke brukeren, og det lagres dermed ingen personopplysninger.  

Brukergenerert informasjon (ikke koblet til enkeltperson):

  • Hvor lenge tjenesten er brukt
  • Enhetsinformasjon, IP-adresse 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Tjenesten er gratis. 

Brukerne utsettes ikke for reklame. 

Leverandør:

Google. 

Hvor lagres informasjon:

Det skal ikke lagres personopplysninger i tjenesten. 

Brukergenerert informasjon knyttes ikke til person. 

Lenke til personvernerklæring:

https://policies.google.com/privacy

Underleverandører:

Liste over underleverandører Google lister opp til sine skytjenester https://cloud.google.com/terms/subprocessors-20190307

Er det etablert DBA/SCC:

Det skal ikke behandles personopplysninger, og er derfor ikke behov. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.