Hovedseksjon

Google Earth

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten kan brukes til å bli kjent med jordkloden, og se sattelittbilder fra hele verden. 

Tjenesten er tilgjengelig både via nettleser og app. 

Google's tjenester skal ikke brukes med brukerkonto i regi av Osloskolen. Dersom brukere er logget på privat Google-konto på enhenten, er man automatisk logget inn når man bruker andre Google-tjenester. Brukeren må være oppmerksom på at Google kan sammenstille informasjon fra deres tjenester, og dermed behandle en del informasjon om deg og andre du måtte behandle informasjon om. Dette faller utenfor Osloskolens behandlingsansvar, da retningslinjene er at Google-tjenester skal brukes uten brukerkonto.

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.  

Hvem kan bruke tjenesten?

  • Elever
  • Lærere

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt. 

  • Tjenesten skal brukes uten brukerkonto.  
  • Funksjonalitet for mikrofon, bilder og kamera skal ikke aktiveres. Stedstjenester/lokasjon skal kun aktiveres når appen er i bruk, og elevene må få beskjed om dette når de tar i bruk appen første gang.
  • Dersom man skal bruke "utforsk" funksjonen i tjenesten, skal ikke resultater fra dette deles med andre sosiale medier. Lærer må ha undersøkt hva de ulike kategoriene inneholder før elevene skal ta de i bruk. 

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

Tjenesten identifiserer kun iPad og ikke brukeren, og det lagres dermed ingen personopplysninger.  

Brukergenerert informasjon (ikke koblet til enkeltperson):

  • Hvor lenge tjenesten er brukt
  • Enhetsinformasjon, IP-adresse 

Betalingsmodell for tjenesten

Tjenesten er gratis. 

Brukerne utsettes ikke for reklame. 

Lenke til personvernerklæring

https://policies.google.com/privacy

Hvor lagres informasjon

Det skal ikke lagres personopplysninger i tjenesten. 

Brukergenerert informasjon knyttes ikke til person. 

Lenke til App Store

https://apps.apple.com/us/app/google-earth/id293622097

Leverandør

Google. 

Underleverandører

Liste over underleverandører Google lister opp til sine skytjenester https://cloud.google.com/terms/subprocessors-20190307

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Det skal ikke behandles personopplysninger, og er derfor ikke behov. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.