Hovedseksjon

Google Chrome

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten er en nettleser, som brukes til aktiviteter som kildesøk, ordbøker, nyheter, etc. 

Google Chrome er tilgjengelig både via nettbrett og iPad.  

Google's tjenester skal ikke brukes med brukerkonto i regi av Osloskolen. Dersom brukere er logget på privat Google-konto på enhenten, er man automatisk logget inn når man bruker andre Google-tjenester. Brukeren må være oppmerksom på at Google kan sammenstille informasjon fra deres tjenester, og dermed behandle en del informasjon om deg og andre du måtte behandle informasjon om. Dette faller utenfor Osloskolens behandlingsansvar, da retningslinjene er at Google-tjenester skal brukes uten brukerkonto.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

Ytterligere retningslinjer for bruk kan komme etter piloteringsperioden er ferdig.

  • Tjenesten skal brukes uten brukerkonto, og man skal avvise cookies/kun godkjenne nødvendige. 
  • Når man tar i bruk tjenesten får man spørsmål om å samtykke til vilkårene for bruk, her skal brukeren ikke huke av for at tjenesten kan sende bruksstatistikk og programstopprapporter til Google. 
  • Lærere må ha et bevisst forhold til bruk av nettleser i undervisning og kildekritikk, og informere elevene om hvordan de kan bli eksponert for reklame. Elevene bør også informeres om at de søkene som kommer øverst på resultatene, kan være som et resultat av betalt plassering. 
  • Ved bruk av felles nettbrett, må lærer informere elever om at de må logge ut av eventuelle tjenester de har logget inn på. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere
  • Skoleledelse/andre ansatte
  • Foresatte, dersom de bruker elevens nettbrett/PC. Foresatte skal ikke logge seg på brukerkonto på elevs iPad.  

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det skal ikke lagres personopplysninger, brukerstatistikk vil ikke være koblet til enkeltperson. 

Eksempler på bruksstatestikk.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Gratis versjon av tjenesten. 

Brukerne utsettes for noe reklame, ettersom det er en åpen nettside. Det er ikke gitt at reklamen eleven utsettes for er fra Google, det kan også være den siden de oppsøker. 

Leverandør:

Google Inc.

Hvor lagres informasjon:

Det er Google Ireland Limited som lagrer informasjonen i EU/Sveits. 

Oversikt over lagringslokasjoner globalt: https://about.google/contact-google/?hl=no

Lenke til personvernerklæring:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Underleverandører:

Liste over underleverandører Google lister opp til sine skytjenester https://cloud.google.com/terms/subprocessors-20190307

Er det etablert DBA/SCC:

Det skal ikke behandles personopplysninger, og det er derfor ikke behov for en databehandleravtale.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.