Hovedseksjon

GarageBand

Beskrivelse av formålet og bruken av tjenesten

Garageband er en app som ligner et innspillingsstudio for musikk og lyd. Det er enkelt å spille, gjøre opptak av og dele musikk og lyd. Appen kan brukes til å spille inn podcast i undervisningssammenheng.

Er tjenesten godkjent til bruk i Osloskolen?

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Hvem kan bruke tjenesten?

  • Elever
  • Lærere

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer blir ivaretatt. 

  • Det skal ikke opprettes brukerkonto i appen.  
  • Når appen brukes til podcastinnspilling må elevene passe på å ikke oppgi personopplysninger om seg selv eller andre.
  • Lærer må informere elever om hvordan prosjekter skal lagres. 
  • Dersom elevprodusert innhold skal deles i kanaler utenfor undervisningen må det innhentes samtykke fra foresatte eller eleven etter fylte 15 år.

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

Ved podcastinnspilling eller lignende behandles elevenes stemme. Dette er en personopplysning.

Tjenesten identifiserer kun iPaden, og ikke brukeren. Dersom elevene følger retningslinjene ovenfor vil behandlingen av personopplysninger være begrenset til stemme.

Elevene lagrer innholdet de produserer lokalt på iPad, og det skjer ingen videre behandling av personopplysninger.   

Betalingsmodell for tjenesten

Det brukes en gratisversjon av appen, uten reklame.

Lenke til personvernerklæring:

https://www.apple.com/no/legal/privacy/no/

Hvor lagres informasjon?

Innholdet som produseres lagres lokalt på iPad. Det er muligheter for å dele eller laste opp innhold andre steder, f.eks. i OneDrive, Showbie eller andre godkjente lagringssteder, men dette gjøres manuelt og etter eventuelle retningslinjer fra lærer.

Lenke til App Store

https://apps.apple.com/no/app/garageband/id408709785

Leverandør

Apple Inc. 

Underleverandører

Fullstendig liste over underleverandører kan fås ved å kontakte dpo@apple.com 

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Appen er en del av standardpakken som leveres i henhold til avtale Osloskolen har inngått med Apple, Apple School Manager. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.