Hovedseksjon

GarageBand

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten kan brukes til modellering og eksempler på oppgaver, i for eksempel praktisk-estetiske fag hvor man kan lage tegning eller produsere musikk. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Det skal ikke opprettes brukerkonto for å ta i bruk tjenesten. 
  • Det skal ikke produseres innhold som kan avsløre personopplysninger om enkeltelever. 
  • Lærer må informere elever om hvordan prosjekter skal lagres. 
  • Skolen må etablere retningslinjer for deling av elevprodusert innhold i eksterne kanaler, og kommunisere dette til elever. 

Ytterligere retningslinjer kan komme etter pilotering på skole. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Tjenesten identifiserer kun iPaden, og ikke brukeren. Det lagres ingen brukergenrerte data som kan knyttes til enkeltperson. 

Elevene lagrer innholdet de produserer på iPad eller i OneDrive (må velges fysisk av bruker)

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Det brukes en gratisversjon av tjenesten.

Brukerne utsettes ikke for reklame. 

Leverandør:

Apple Inc. 

Hvor lagres informasjon:

Leverandør har ikke oppgitt underleverandører. 

Lenke til personvernerklæring:

https://www.apple.com/legal/privacy/no/

Underleverandører:

Ikke oppgitt av leverandør. 

Er det etablert DBA/SCC:

Det er ikke etablert databehandleravtale/SCC med leverandør da de ikke behandler personopplysninger. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.