Hovedseksjon

Gangetesteren

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten er et spill hvor man øver på multiplikasjonstabellen (1-10). Det er en app for ferdighetstrening, hvor man skal forsøke løse multiplikasjonsoppgaver så raskt som mulig. Appen er adaptiv i den forstand at oppgavene kommer fortere desto fortere eleven svarer riktig, denne funksjonaliteten er ikke knyttet opp mot personopplysninger. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Retninglinjer/forutsetninger for bruk:

Ingen retningslinjer/forutsetninger for bruk av tjeneste.  

Brukergruppe:

Lærere og elever. 

Hva slags type informasjon lagres (aktivitetsdata), og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Identifiserer kun iPad, ikke bruker.  

Appen ber om navn, alder og e-postadresse etter eleven har klart et nivå på et spill for å sende diplom. Dette er valgfritt, og informasjonen slettes umiddelbart via script etter at e-posten er sendt. Ingen personlig informasjon lagres eller utleveres til tredjepart.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Tjenesten er gratis, og utsetter ikke elevene for reklame. 

Leverandør:

Tjenesten er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMET, Universitetet i Tromsø (UiT), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Agder (UiA), Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO) og Matematikksenteret. 

Hvor lagres informasjon:

Lagres ikke informasjon. 

Lenke til personvernerklæring:

https://www.matematikk.org/artikkel.html?tid=226628

Underleverandører:

Det lagres ikke personopplysninger.

Ravn Webveveriet (Norge) 

Er det etablert DBA/SCC.

Ikke behov da det ikke behandles personopplysninger. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen