Hovedseksjon

Explain Everything Basics

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten brukes som en digital tavle, som i stor grad kun av lærere ifm undervisning. Tjenesten kan også brukes for å spille inn lyd og animasjon. Dette kan være for å vise/forklare hvordan løse ulike oppgaver, for eksempel matteoppgaver. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.  

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Brukerne må ha lisens for å bruke tjenesten. 
 • Lærer må være tydelig på og følge opp at det kun er faglig innhold som produseres/legges inn i tjenesten.  
 • Dersom elever skal bruke tjenesten til å spille inn lydklipp for å løse oppgaver, må lærer gi retningslinjer for hvordan dette skal gjøres og eventuelt deles. 
 • Skolen må etablere rutiner for å be leverandør slette informasjon om elevene etter endt skoleår/når det ikke lenger er behov for det.  

Brukergruppe:

 • Elev
 • Lærer/skoleansatt

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det behandles ingen personopplynsinger i Explain Everything Basics. 

I Explain Everything Whiteboard behandles:

 • Brukernavn og passord 
 • Brukergenerert informasjon (når tjenesten er brukt, hva som er gjort, etc). 

Levernadør har validert at informasjon som brukes til statistikk anonymiseres. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Explain Everything har flere varianter. Osloskolen bruker følgende varianter:

 • Explain Everything Basics (betalt versjon)
 • Explain Everything Whiteboard (gratis verjson)

Følges opp at brukerne ikke utsettes for markedsføring i i Explain Everything Whiteboard. 

Leverandør:

Explain Everything sp. z o.o.

Hvor lagres informasjon:

Leverandør bekrefter at alt lagres på nettbrett, det er ingen lagring av personopplysninger på sky. 

Lenke til personvernerklæring:

Explain Everything Basics: https://explaineverything.com/privacy-policy-explain-everything-basics/

Explain Everyhting Whiteboard: https://explaineverything.com/privacy-policy/

Underleverandører:

 • Amazon Web Services, Inc. (skyleverandør), USA
 • Zendesk, Inc., (skyleverandør for support), USA
 • MailChimp, Inc. (skyleverandør for epost), USA
 • Braintree, (betalingsløsninger), USA
 • Salesforce.com, Inc., (CRM), USA
 • Agencja Finansowo Ksi gowa"RAPORT" sp. z o.o., (regnsskap), Polen

Er det etablert DBA/SCC

Det er etablert databehandleravtale med leverandør, og leverandør har SCC (2021 versjon) med alle sine underleverandører i USA. Leverandør har validert at informasjon om europeiske brukere kun skal behandles i EU/EØS. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.