Hovedseksjon

WriteReader

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

WriteReader er et enkelt, intuitivt og forskningsbasert digitalt verktøy, hvor elever kan lage sine egne digitale bøker og fortløpende utvikle viktig kompetanse i tale- og skriftspråk.

WriteReader skaper tilpassede, engasjerende og kreative læringssituasjoner for både elever og voksne, slik at man ikke vil ta pause bare fordi elevene skal skrive ferdig.

Skriveoppleggene som er integrert legger opp til at barn skal forske på språk! De får føle, smake, lytte og kjenne på lyder og ord på kreative og motiverte måter. Oppleggene og modelltekstene har fokus på lekende og meningsfull skriving. De er tidsbesparende ved at det er fiks ferdige og det tilføres nye, testede opplegg jevnlig. Bruk ulike filtre for å tilpasse oppleggene til ditt trinn, fag, teksttype og kompetanse. Oppleggene er skrevet med utgangspunkt i den nye læreplanen, LK20. 

WriteReader er så intuitivt å bruke at elever fra første skoleår enkelt forstår programmet og blir fort selvstendig i bruken.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er vurdert i henhold til personvernrutiner, og kan benyttes i Osloskolen.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

Det skal benyttes Feide for pålogging.

Lærer har mulighet til å velge ulike innstillinger for bruk av WriteReader. Lærer skal ikke dele åpent alle bøkene mellom elevene, og heller dele bøker enkeltvis dersom man ønsker å dele noe med alle i klassen. På denne måten kan også lærer oppdage innhold i bøker som bør fjernes, dette kan være upassende innhold eller dersom elever har skrevet historier som inneholder personsensitive opplysninger. 

Lærere bør også fjerne innhold som ikke er passende, eller er av en art som er utleverende for den enkelte, som f.eks helseopplysninger. Det bør også gis veiledning i bruk av lyd og bilder, og eksponering av andre. Upassende lydklipp og bilder bør også fjernes. 

 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Felter fra Feide som benyttes i tjenesten:

  • Navn (userinfo-name)
  • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide)
  • Organisasjonstilhørighet (groups-org)
  • Gruppetilhørigheter for undervisning (groups-edu)

 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Osloskolen har lisensavtale for bruk av WriteReader.

Leverandør:

Writereader og Info Vest forlag.

Hvor lagres informasjon:

Norge

Lenke til personvernerklæring:

https://www.writereader.com/privacy-policy-security/#privacy_policy

Underleverandører:

Digispes AS - Norge. Utvikling av tjeneste

Er det etablert DBA/SCC?

Osloskolen har databehandleravtale med leverandøren.

Er tjenesten universelt utformet?

Leverandøren bekrefter at tjenesten oppfyller kravene i WCAG 2.0 (Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger).

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.