Hovedseksjon

Skrible

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Skrible er et digitalt skriveverktøy, hvor man både kan lage, besvare og vurdere en skriveoppgave. Lærer velger og tilpasser vurderingskriterier til elevene. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.  

Brukeren må være innloget for å kunne bruke tjenesten og få tilgang til egen informasjon. Lærer kan se informasjon om medlemmer i grupper vedkommende har administrator rettigheter til. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Lærer må ha bevissthet rundt hva slags oppgaver elevene skal svare på. Dersom det skal skrives stiler bør det unngå at elevene skriver om ting som kan være med å avdekke særlige kategorier av personopplysninger. Dersom dette skjer, må den enkelte lærer vurdere om besvarelsen skal slettes fra tjenesten etter at vurdering av elevarbeidet er gjennomført.  

Brukergruppe:

 • Elev - kan se informasjon om seg selv
 • Lærer - har administrator rettigheter for egne grupper, og kan se informasjon om brukere i egne grupper. 

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

 • Navn (userinfo-name) - brukes for å gi læreren oversikt over hvilke elever som er i gruppene til læreren, og for at læreren skal vite hvilken elev som besvarer et skriveoppdrag.
 • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide) - brukes for å identifiserer brukere som er medlemmer av organisasjonen. Brukes også ifm feilsøking.
 • E-post (email) - brukes for å identifisere brukere. 
 • Organisasjonstilhørighet (groups-org) - brukes for å identifisere hvilken skole eller kommune brukere tilhører, samt hvilke rolle medlemmene i gruppene har.
 • Gruppetilhørigheter for undervisning (groups-edu) - brukes for å identifisere hvilket trinn gruppen er på, og om det er basis- eller undervisningsgruppe.
 • Gruppemedlemsidentifikatorer (groups-memberids) - brukes for å identifisere medlemmer i en gruppe, for å sette opp grupper og rollevisning. Dette brukes for å gi brukeren riktig brukergrensesnitt.
 • Andre gruppetilhørigheter (groups-other) - brukes for å identifisere hvem som er medlemmer av enAd-hoc-gruppe fra minside.dataporten.no.
 • Brukergenerert informasjon: 
  • Kommentarer gitt til elevtekstene, nødvendig for at lærer skal kunne gi tilbakemelding på elevarbeid. 
  • Tidspunkt og dato for innlogging, nødvendig for å sikre at brukeren er logget inn når de bruker tjenesten. 
  • Elevens tekst - lagres for å se utviklingen til eleven. 
  • Oppgaver med kriterier og parameter.
  • Status på besvarelser og oppgaver - nødvendig for å fortelle hvor i prosessen brukeren er. 

Informasjon slettes automatisk etter 3 år. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt tjeneste. 

Brukere utsettes ikke for markedsføring. 

Leverandør:

Kommuneforlaget AS. 

Hvor lagres informasjon:

Norge og Luxemburg

Lenke til personvernerklæring:

https://skrible.no/personvernerklaering

Underleverandører:

Amazon Services, Luxemburg

Bakken & Bæck AS, Trondheim.

Er det etablert DBA/SCC:

Det er etablert databehandleravtale.

Er tjenesten universelt utformet?

Leverandøren svarer at tjenesten er utviklet i henhold til forskriften om universell utforming av IKT-løsninger.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.