Hovedseksjon

Skolerom

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Skolerom er et tverrfaglig verktøy for leseopplevelser. Alle tjenestens læringsressurser kan settes sammen til læringsstier, som kan deles med elever og andre lærere. 

Brukerne må logge på via Feide for å tilgang til tjenesten. Lærer har ikke tilgang til å hente ut data fra tjenesten.  

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjen til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Brukere skal logge på via Feide. 
 • Tydelige retninglinjer for hvordan elevene skal bruke tjenesten. 

Brukergruppe:

 • Elev - kan se sin egen inforamsjon.
 • Faglærer/kontaktlærer - kan se informasjon om aktivitet for tilknyttede elever.

Roller tildeles basert på informasjon fra Feide.  

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Følgende informasjon lagres for å kunne importere klasser/grupper, elever og lærere, samt knytte brukere til riktig klasse/gruppe.

 • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide)
 • E-post (email)
 • Organisasjonstilhørighet (groups-org)
 • Gruppetilhørigheter for undervisning (groups-edu)
 • Gruppemedlemsidentifikatorer (groups-memberids)
 • Andre gruppetilhørigheter (groups-other)
 • Tittel (userinfo-title)
 • Brukergenerert informasjon:
  • besvarelse av oppgaver i læringssti.
  • Lærerbruker kan hente inn tekst, lyd, bilder o.l. fra bibliotek i løsningen for å sette sammen læringsstier som tildeles til elevene. Det er kun lærer som har laget stien som har tilgang til informasjonen. 
  • Fritekstfelt/chat/kommunikasjonsfelt

Leverandør sletter informasjon om brukere dersom de ikke har vært aktive innen 450 dager.  

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt versjon. 

Elevene utsettes ikke for markedsføring. 

Leverandør:

Kommuneforlaget AS

Hvor lagres informasjon:

Frankfurt og Stockholm

Lenke til personvernerklæring:

https://skolerom.no/personvernerklaering/

Lenke til tilgjengelighetserklæring:

https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/93571db4-275f-484c-901d-b94c893800b3 

Underleverandører:

Amazon Web Services, Frankfurt og Stockholm (datasenter for behandling og lagring)

Er det etablert DBA/SCC

Det er etablert databehandleravtale.

Er tjenesten universelt utformet?

Leverandøren svarer at tjenesten er utviklet i henhold til forskriften om universell utforming av IKT-løsninger.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.