Hovedseksjon

Samiske eventyr (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Samiske eventyr er en eventyrapp som inneholder samiske eventyr og sagn. Hver historie har innhold med oppdragende funksjon, moral og livssannhet. Elevene får en interaktiv opplevelse av historier med illustrasjoner, animasjoner, fortellerstemme, spill og interaktivitet.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Pålogging: Det benyttes Feide pålogging for denne tjenesten.

Brukergruppe:

 • Elever
 • Lærere

Disse feltene overføres fra Feide:

 • E-post (email) - Dette kreves for å kommunisere med brukeren samt til påloggingassosiering.
 • Organisasjonstilhørighet (groups-org) - Kreves for å vite hvilken skole elevene eller læreren hører til. 
 • Tittel (userinfo-title) - Kreves for å kunne skille på lærer og elev.
 • userid - Brukerens ID i Dataporten.
 • openid - Utstedt id-token for å benytte OpenID Connect for autentisering.
 • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide)

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det lagres minimalt med informasjon om den enkelte i appen, og det er ingen brukergenerert data lagret i tjenesten. 

Tjenesten har et spørreskjema, som er anonymt, hvor de ber brukerne besvare spørsmål for å kartlegge læremiddelets effekt og om elevene blir inspirert og motivert til å lære seg mer  om det samiske, samisk kultur og språk.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Osloskolen har lisensavtale på bruken av Samiske eventyr.

Leverandør:

Miksapix Interactive AS.

Hvor lagres informasjon:

All informasjon lagres og behandles i EU.

Lenke til personvernerklæring:

https://skole.samiskeventyr.no/User/Home/Privacy

Underleverandører:

 • Heroku - Irland. Hosting og drift av applikasjon og database (innhold og brukerdatabase)
 • Amazon Web Services - Irland. Hosting av innhold til applikasjon (bilder, video, spill etc).

Er det etablert DBA/SCC

Osloskolen har databehandleravtale med Miksapix Interactive AS.

Er tjenesten universelt utformet?

Leverandøren bekrefter at tjenesten oppfyller WCAG 2.0 - (Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger).

Leverandøren bekrefter videre at det er utviklet en undertekst komponent hvor brukeren har mulighet til å justere størrelsen på undertekst. Det finnes mulighet for å justere volum for de som har behov for høy lyd. Det er mulig å bruke både mus og/eller tastatur for navigering.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.