Hovedseksjon

Salaby (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Salaby er et digitalt læringsunivers for barneskolen, og det finnes ulike former for læringsmateriale i ett og samme univers. Lærere og elever har tilgang til historier, filmer, spill og fellesaktiviteter for ulike temaer og fag. Elevene blir engasjert til å se historier, til engasjerende spill og blir involvert i valgt tema. Salaby legger opp til at elevene skal føle mestring i læringssituasjonen.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Pålogging: Det skal benyttes Feide for pålogging.

Brukergruppe:

 • Lærere
 • Elever

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

 • Feide-informasjon
  • Navn
  • Epost
  • Rolle
  • Skoletilknytning
  • Varighet på tilgang
 • Brukergenerert informasjon: 
  • Elevens progresjon, hvor langt eleven har kommet slik at man kan fortsette der man slapp neste gang eleven logger på.
  • Lærere har også mulighet for å lage egne spillelister. Disse listene må læreren slette selv.
  • Læreren har også en oversikt over hvilke oppgaver de har sendt til elever, og her har elev og lærer tilgang til sammen. En elev ser kun egne oppgaver og dialog med lærer. Oppgaver ligger lagret i 3 uker før de slettes.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Osloskolen har lisensavtale med Gyldendal.

Leverandør:

Gyldendal

Hvor lagres informasjon:

Norge.

Dersom annet ikke er avtalt i kontrakt, vil brukeropplysninger bli slettet 2 år etter utløpt lisens eller inaktivitet.

Lenke til personvernerklæring:

https://www.gyldendal.no/om-gyldendal/personvern/personverndokumenter/personverndokument-salaby/

Underleverandører:

Atea, driftsleverandør. Norge. Serverlokasjon EU.

Er det etablert DBA/SCC

Osloskolen har databehandleravtale med Gyldendal.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.