Hovedseksjon

Logos (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Logos er en vitenskapelige test som brukes for å kartlegge leseferdighet og diagnostisere dysleksi. Logos brukes i oppfølging av elever som ikke klarer følge klassens progresjon i lesing. Logos tar utgangspunkt i en prosessanalytisk ordavkodingsmodell. Ordavkodingsmodellen bygger på internasjonalt anerkjent leseforskning, og beskrives nøye i håndboken til Logos. Modellen angir de ulike prosessene som ligger til grunn for god ordavkodingsferdighet. Svikt i én eller flere prosesser, vil kunne gi ordlesingsvansker. Automatisert ordgjenkjenning utgjør grunnlaget for god leseflyt. Se mer informasjon på leverandørens nettside.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Sikker autentisering i Feide er etablert for denne tjenesten. Bruk av applikasjonen Skolekode er nødvendig for å logge på.

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt, herunder:

  • Sikre at ansatte som bruker applikasjonen er sertifiserte brukere og har tilstrekkelig opplæring.
  • Etablere rutiner for sletting av elevinformasjon i tjenesten når formålet er oppnådd.

Brukergruppe:

PPT-rådgivere, logopeder, lærere, spesialpedagoger.

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

  • Navn (user-info), e-post (email) og mobiltelefon (userinfo-mobile) brukes for kommunikasjon med bruker.
  • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide) og organisasjonstilhørighet (groups-org) brukes for tilknytning til riktig kunde/skole.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt tjeneste. Inneholder ikke reklame.

Leverandør:

Logometrica AS

Hvor lagres informasjon:

Stavanger og EU/EØS.

Lenke til personvernerklæring:

https://logometrica.no/privacystatement

Underleverandører:

Systor Vest AS

Er det etablert DBA/SCC

Det er etablert databehandleravtale med Logometrica AS

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.