Hovedseksjon

Logos

Beskrivelse av tjenesten

Logos er et diagnostisk verktøy som brukes for å kartlegge leseferdigheter. Tjenesten brukes i oppfølging av elever med lese- og skrivevansker. Logos brukes også av PP-rådgivere i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste til å gi beslutningsstøtte når det utredes for dysleksi og det skal settes en indikasjon på dysleksi.

Tjenesten består av en rekke tester og er tilpasset elevenes alder og ferdighetsnivå.Testene tar utgangspunkt i en prosessanalytisk ordavkodingsmodell, som beskrives i håndboken til Logos. Se også mer informasjon på leverandørens nettside.

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Hvem kan bruke tjenesten?

 • Elever
 • Lærere
 • PPT-rådgivere
 • Logopeder
 • Spesialpedagoger

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten? 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer blir ivaretatt, herunder:

 • Pålogging: Tjenesten skal logges på gjennom Feide. 
 • Skolen skal sikre at ansatte som bruker applikasjonen er sertifiserte brukere og har tilstrekkelig opplæring.
 • Der det er mulig, skal ikke sertifiserte brukere legge inn personopplysninger om elevene. For eksempel kan PPT skrive saksnummer istedenfor elevens navn. 
 • Lærere som logger inn i tjenesten har kun tilgang til elever som de følger opp. 
 • Skolen skal ha rutiner for sletting av personopplysninger i tjenesten når formålet er oppnådd, og når ansatte slutter.

Sikker autentisering i Feide er etablert for denne tjenesten. Bruk av applikasjonen Skolekode er nødvendig for å logge på.

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

Det er satt som retningslinje at det ikke skal legges inn personopplysninger om eleven, med mindre det er nødvendig. Dette kan da inkludere:

Identitetsdata:

 • Navn, kjønn, klasse, trinn, oppgavesett (dette er tilpasset trinn), fødselsummer eller saksnummer (istedenfor elevens navn). 

Annen informasjon som behandles er følgende:

Kommunikasjon med sertifisert bruker:

 • Navn
 • E-post
 • Mobiltelefon brukes for kommunikasjon med bruker.

Tilknyttning til riktig kunde:

 • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen
 • Organisasjonstilhørighet 

Aktivitetsdata og vurderinger:

 • Testresultater fra dysleksiundersøkelser

Vær oppmerksom på at verktøyet i seg selv ikke setter en diagnose, og kan gi en indikasjon på videre utredning. 

Betalingsmodell for tjenesten

Betalt tjeneste. Inneholder ikke reklame.

Lenke til personvernerklæring

https://logometrica.no/privacystatement

Hvor lagres informasjon:

Stavanger og Irland. Informasjon lagres i sky. 

Leverandør

Logometrica AS. 

Underleverandører

SchoolSoft AB (Sverige) og Microsoft Ireland. 

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Det er etablert databehandleravtale med Logometrica AS. Leverandør har bekreftet at det er inngått SCC med Microsoft. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.