Hovedseksjon

Lexplore

Beskrivelse av tjenesten

Lexplore brukes til å kartlegge/utvikle elevenes leseutvikling, ved at tjenesten screener elevenes leseferdigheter og hjelper lærerne å tilpasse undervisningene etter elevenes leseferdigheter. Elevene testes i appen, og lærere får resultatene i en webplattform. Verktøyet kan brukes til å følge en elevs progresjon, og dermed sikre at undervisningen er riktig tilpasset. Elevene screenes og får et generisk nivå basert på resultatet (1-5), som brukes som utgangspunkt når lærer tilpasser undervisningsopplegg for den enkelte elev.

Det tas ikke bilde av øye (iris), kun øyebevegelser.   

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Tjenesten er utviklet for skolesektoren, det er etablert databehandleravtale og lagring skjer kryptert innenfor EU/EØS. 

Tjenesten er pilotert, og det er gjennomført risikovurdering og vurdering av behov for DPIA av tjenesten.

Ved en skole er det også innhentet informasjon om brukergruppens tanker rundt tjenesten, samt foresatte via FAU. Elevene opplever det som en rask og spennende måte å teste leseferdigheter på, og FAU hadde ingen synspunkter på saken.

Hvem kan bruke tjenesten?

Elever og lærere.

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt. 

Skolen som ønsker å bruke Lexplore må sikre tilstrekkelig opplæring av lærere/pedagoger som skal bruke tjenesten, samt etablere rutiner for tilgangsstyring, sletting og opplæring (herunder bruk av utstyr, hvordan teste elever og hvordan behandle testresultatene).

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

  • Opplysninger om admin/lærer-brukere: fornavn, etternavn, epost, telefon, innlogging, rolle, kartleggingsdatoer, brukerlogg, administrative hendelser, anbefalinger av materiell.
  • Opplysninger om eleven: ID, fornavn, etternavn, personnummer, innlogging, rolle, kjønn, skole, klasse, gruppe, epost, lydinnspilling, innspilling av øyebevegelse, testdato, testresultat, kommentar, lese aktivitet, informasjon om hva som leses, tagger/kommentarer på det som leses, achievments.
  • Opplysninger knyttet til kundeforholdet: kontaktpersoner og detaljer knyttet til dette, historikk og informasjon knyttet til bestilling, fakturering, onboarding og annen relevant informasjon.

Betalingsmodell for tjenesten

Osloskolen har fått pilotere tjenesten gratis, men det antas at det vil bli en betalt tjeneste på sikt. Tjenesten utsetter ikke elevene for reklame.

Lenke til personvernerklæring

https://www.lexplore.com/wp-content/uploads/2021/02/Lexplore-Personvernerklaering.pdf

Hvor lagres informasjon?

Irland.

Leverandør

Lexplore AS.

Underleverandører

Microsoft Azure (Irland), kommunikasjon og lagring skjer kryptert.

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Det er etablert databehandleravtale med leverandør. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen