Hovedseksjon

LearnLab (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

LearnLab tilbyr lærere å lage kreative økter for sine elever. LearnLAb er en interaktiv tjeneste, hvor man kan visualisere og aktivere deltakerne gjennom deltakelse. Elevene logger seg på og kan bidra inn i økten som læreren har satt opp. 

LearnLab tilbyr også innhold som kan benyttes i undervisningen.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Pålogging: Brukeren benytter Feide for pålogging

Brukergruppe:

 • Elever
 • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Felter som benyttes fra Feide:

 • Navn (userinfo-name)
 • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide)
 • E-post (email)
 • Organisasjonstilhørighet (groups-org)
 • Gruppetilhørigheter for undervisning (groups-edu)
 • Gruppemedlemsidentifikatorer (groups-memberids)
 • Andre gruppetilhørigheter (groups-other)
 • Tittel (userinfo-title)

Informasjon fra det som hentes inn benyttes for at elevene skal få egne kontoer og for at eleven kan ha dialog med lærer, og for at lærer skal se hva elevene leverer inn.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Osloskolen har lisens for bruk av LearnLab.

Leverandør:

LearnLab AS

Hvor lagres informasjon:

Amazon Data Services, Norway AS - Irland. Hvor selve tjenesten er lagret og driftes fra.

Lenke til personvernerklæring:

https://info.learnlab.net/privacy-policy/

Underleverandører:

Ingen underleverandører har tilgang til personopplysninger.

Er det etablert DBA/SCC

Osloskolen har databehandleravtale med LearnLab.

Er tjenesten universelt utformet?

Leverandøren bekrefter at tjenesten oppfyller dagens WCAG 2.0 krav og at de kontinuerlig jobber med forbedringer med tanke på universell utforming. I forbedringene ligger det å finne gode løsninger for hvordan interaktive og dra-og-slipp funksjonalitet også skal kunne fungere via tastaturstyring.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.