Hovedseksjon

LeapLearning

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Leap Learning er en tjeneste for grunnlærende logikk, lese- og skriveopplæring i ulike språk, samt grunnleggende matematikk og entreprenørskap.

Digitalt gjøres dette ved å bruke ulike applikasjoner, og fysisk gjøres dette ved at skolen har rom/ulike verktøy som brukes i læringen.  

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.  

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

Ytterligere retningslinjer kan komme etter ferdig pilotering. 

  • Pålogging via Feide. 

Brukergruppe:

  • Elev - kan lagre brukergenerert informasjon (løste oppgaver og resultater), men dette gjøres lokalt på enhet og er kun tilgjengelig for den enkelte elev. 
  • Lærer - kan per idag ikke se resultetene til elever. 

Det er kun eleven som har tilgang til egne resultater. 

Elev og lærer har samme produkt, men lærer har kodetilgang og kan tilrettelegge tilganger og omfang. 

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Feide-informasjon: 

  • Navn (userinfo-name) - for å kunne vise navn på innlogget person.
  • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide) - for å kunne skille internt i systemene hvilken bruker som gjør og har tilgang til hva.
  • Organisasjonstilhørighet (groups-org) - tilgang gis basert på klasse eller gruppe innad i skoler.
  • Gruppetilhørigheter for undervisning (groups-edu) - se organisasjonstilhørighet
  • Andre gruppetilhørigheter (groups-other) - se organisasjonstilhørighet

Bruksinformasjon (som antall innloggninger) kobles ikke til enkeltperson. 

Informasjonen lagres kun midlertidig for å vise hvilke bruker som er innlogget, og det lagres ikke persondata permanent.  

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt tjeneste, brukerne utsettes ikke for reklame. 

Leverandør:

Leap Lab AS. 

Hvor lagres informasjon:

Etterspurt leverandør.

Lenke til personvernerklæring:

https://leaplearning.no/vilkaar/

Underleverandører:

Leaseweb, serverhost (utfases). Tyskland. 

OVH, backup og lagring av all plattformdata (kryptert). Tyskland. 

Hetzner, drift skal flyttes fra Leaseweb hit. Finland. 

Er det etablert DBA/SCC:

Det er etablert databehandleravtale med leverandør. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.