Hovedseksjon

Kikora

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Kikora er en tjeneste hvor elevene kan trene på matematiske oppgaver.

La elevene utforske alle temaene i den nye læreplanen, bli bedre problemløsere, videreutvikle matematiske kompetanser, samtidig som de får den nødvendige treningen på regneferdigheter. Eleven velger trinn de skal øve på matematiske oppgaver i, og får dermed tilpassede oppgaver for sin alder. Gjennom oppgavene får elevene god trening i å regne, lese og tolke, og i å bruke digitale hjelpemidler.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: Tjenesten bruker Feide-pålogging

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Bruksstatistikk, analyse av funksjonalitet og bruk, statistikk benyttes for videreutvikling av tjenestene de leverer.

Disse feltene benyttes fra Feide:

  • Navn (userinfo-name) - Sentral funksjonalitet for å opprette personlig konto hvor historikk og bruksdata lagres. 
  • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide)
  • E-post (email)
  • Organisasjonstilhørighet (groups-org)
  • Gruppetilhørigheter for undervisning (groups-edu) - Gruppetilhørighet for at lærer skal ha oversikt over egen klasse.
  • Foretrukket språk (userinfo-language) - for å gi brukeren ønsket målform eller språk.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Osloskolen har lisensavtale med Kikora.

Leverandør:

Kikora AS

Hvor lagres informasjon:

Innenfor EU. Dataanalyse skjer i Australia, kontraktsbasert slik at dersom personopplysninger overføres, så er dette ivaretatt i henhold til krav i EU.

Lenke til personvernerklæring:

https://kikora.no/personvern_standard

Personvernerklæring for barn: https://kikora.no/personvern_barn

Underleverandører:

Blix Solutions AS - Norge. Driftsleverandør av tjenesten.
Amazon Web Services - EU. Driftsleverandør.
Salesforce.com - EU. Kundesystem og supportsystem.
Inspera AS - EU. Dataanalyse, statistikk, testverktøy og funksjonalitetsutvikling.
Inspera AB - EU. Dataanalyse, statistikk, testverktøy og funksjonalitetsutvikling.
Inspera ApS - EU. Dataanalyse, statistikk, testverktøy og funksjonalitetsutvikling.
Inspera UK Ltd - EU. Dataanalyse, statistikk, testverktøy og funksjonalitetsutvikling.
Inspera Australia PTY Ltd. - Australia. Dataanalyse, statistikk, testverktøy og funksjonalitetsutvikling.

Er det etablert DBA/SCC

Osloskolen har databehandleravtale med Kikora.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.