Hovedseksjon

Kaptein Morf

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten er et læringsspill for elever i barneskolealder. Formålet er å utvikle ordforståelse, ordbygging og skriving gjennom å øve på de morfologiske prinsippene.    

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Det drives ikke med scoring/profilering, og lærerne har ikke tilgang til resultatene til elevene – annet enn å se hvor langt (hvor mange økter) eleven har fullført via elevens iPad. Svarene elevene gir på oppgavene eller annen info om hva elevene gjør under selve økten lagres ikke. 

Elevene logger seg på via Feide, og det er kun brukerens Feide-epost/brukernavn som lagres. Denne er kun koblet til brukerens fremdrift (hvilken økt de har kommet til). Informasjonen lagres på sikker server hos Universitetet i Oslo.

Leverandør bruker ikke informasjon til forskning. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

Eleven logger inn med Feide, og appen forklarer hva eleven skal gjøre. Når en elev er ferdig med å bruke tjenesten, må personopplysningene slettes. Dette må gjøres manuelt, og det bør etableres sletterutiner for å ivareta dette, feks ved tanking av iPad ved slutten av skoleåret.

Brukergruppe

Elever og lærere.

Hva slags type informasjon lagres (aktivitetsdata), og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Feide-epost/brukernavn. Brukeren kan også legge inn informasjon om alder og morsmål, men dette er ikke nødvendig for å bruke tjenesten. Leverandør jobber med å justere hvordan det stilles spørsmål om morsmål, da dette kan være sensitv informasjon (til ja/nei om norsk er morsmål). 

Lærer har tilgang til liste over egne elever som bruker tjenesten.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Elever utsettes ikke for reklame.

Leverandør:

Universitetet i Oslo

Hvor lagres informasjon:

Norge.

Lenke til personvernerklæring:

https://kapteinmorf.uio.no/privacy.html

Er det etablert DBA/SCC

Det er etablert databehandleravtale med Universitetet i Oslo.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen