Hovedseksjon

IntoWords

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

IntoWords er en lese- og skrivestøtte app, og kan hjelpe barn og voksne med dysleksi og andre skriftspråkelige utfordringer. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Man får kun tilgang til tjenesten ved å logge seg på via Feide, og det er begrenset hva slags informasjon som behandles. Informasjonen er pseudonymisert, og kun for å kartlegge hvor mange ganger funksjonaliteten i IntoWords benyttes - ikke innholdet i hva som er brukt.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Feide-pålogging. 

Brukergruppe:

Elever og lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

  • Navn
  • Brukeridentifikatorer (Feide)
  • E-post
  • Organisasjonstilhørighet
  • Brukergenerert data:
    • antall ganger IntoWords har blitt brukt. Denne informasjonen er pseudonymisert, og brukes kun til å føre statistikk over antall ganger funksjonaliteten er aktivert. Det registrerer ikke innhold eller karakterer av innhold.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt versjon. Brukerne utsettes ikke for markedsføring.

Leverandør:

Vitec MV, Danmark. Datterselskap i Norge og Sverige.

Hvor lagres informasjon:

Sverige og Irland.

Lenke til personvernerklæring:

https://www.vitec-mv.com/no/betingelser-og-vilkar/gdpr/

Underleverandører:

Amazon Web Services, skylagring (Irland)

Vitec Software Group (Konsern IT), Serverhosting (Sverige)

Er det etablert DBA/SCC

Det er etablert databehandleravtale med leverandør.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen