IntoWords

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

IntoWords er en lese- og skrivestøtte app, og kan hjelpe barn og voksne med dysleksi og andre skfriftspråkelige utfordringer lese og skrive.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten til pilotering på skole.

Man får kun tilgang til tjenesten ved å logge seg på via Feide, og det er begrenset hva slags informasjon som behandles. Denne er pseudonymisert, og kun for å kartlegge hvor mange ganger funksjonaliteten i IntoWords benyttes - ikke innholdet i hva som er brukt.

Elementer skolene må være oppmerksomme på/forutsetninger for bruk:

Eventuell informasjon kommer etter piloteringsperiode.

Brukergruppe:

Elever og lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Navn, brukeridentifikatorer (Feide), e-post, organisasjonstilhørighet, antall ganger IntoWords har blitt brukt (pseudonymisert informasjon brukes til å føre statistikk over antall ganger funksjonaliteten er aktivert, registrerer ikke innhold eller karakterer av innhold).

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt versjon. Brukerne utsettes ikke for markedsføring.

Leverandør:

Vitec MV, Danmark. Datterselskap i Norge og Sverige.

Hvor lagres informasjon:

Sverige og Irland.

Lenke til personvernerklæring:

https://www.vitec-mv.com/no/betingelser-og-vilkar/gdpr/

Underleverandører:

Amazon Web Services, skylagring (Irland)

Vitec Software Group (Konsern IT), Serverhosting (Sverige)

Er det etablert DBA/SCC

Det er etablert databehandleravtale.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen