Hovedseksjon

Forlagshuset Vigmostad og Bjørknes e-portal (Fagbokforlaget) (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Fagbokforlagets e-portal er et felles system for alle forlagets digitale produkter og ressurser, som for eksempel apper, nettkurs og digitale bøker. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: Feide-pålogging. 

Ytterligere retningslinjer kommer etter pilotering. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Digitale produkter og tjenester lagrer følgende informasjon i brukerdatabasen: 

  • Elever: Navn, epostadresse, skoletilhørighet, klasse og fødselsnummer. 
  • Lærere og admin-brukere: Navn, epostadresse, skoletilhørighet, stilling,  fødselsnummer og telefonnummer. 
  • Elever og lærere: informasjon om progresjon og resultater i læringsressursene skolen har tilgang til, og eventuell korrespondanse mellom elev/veileder i disse ressursene. 
  • Nettbutikkunder, fagbokforlaget.no: Navn, e-postadresse, telefonnummer, produkt-, leverings- og betalingsopplysninger. 
  • Selvregistrerte og PIN-kodebrukere: Navn, epostadresse. 

Informasjonen er basert på opplysninger som ble oppgitt i forbindelse med registrering. 

Leverandør oppgir at personopplysninger anonymiseres og aggregeres ved bruk til analyseformål. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Følges opp. 

Leverandør:

Fagbokforlaget. 

Hvor lagres informasjon:

Følges opp. 

Lenke til personvernerklæring:

Personvern - Fagbokforlaget.no

Underleverandører:

Følges opp. 

Er det etablert DBA/SCC:

Følges opp. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen