Hovedseksjon

Enki (pilotering)

Det finnes to versjoner av Enki, denne vurderingen tar for seg Enki skole hvor elevene får lisens via egen skole. 

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Enki er et spill som kan brukes i forbindelse med undervisning i blant annet matte og naturfag, hvor man får ulike oppgaver man skal løse. Man får utdelt stjerner etter gjennomførte oppgaver, og disse brukes for å komme videre til nye oppgaver. Elevene kan spille sammen med klassevenner, og man kan snakke med de man spiller sammen med. Alle elevene får likt innhold, og tjenesten har ikke funksjonalitet for adaptivitet. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten piloteres på skole. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: Feide

Brukergruppe:

Klassetrinn 4-7.

  • Elev - kan kun se egen bruker (navn og klassetilhørighet).
  • Lærer - kan se progresjon og statistikk hos elever i egen klasse. Lærer kan også gi tilbakemelding på oppgaver eleven leverer i spillet. 

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

  • Navn (userinfo-name)
  • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide)
  • Foretrukket språk (userinfo-language)
  • Organisasjonstilhørighet (groups-org)
  • E-post (email)
  • Brukergenerert informasjon - leverandør sier de ikke innheter brukergenerert data for egne formål

Informasjon om brukere slettes ved avsluttet lisens, eller senest 24 måneder etter inaktivitet på brukerkonto. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt, brukerne utsettes ikke for reklame. 

Leverandør:

Asio AS

Hvor lagres informasjon:

Irland.

Lenke til personvernerklæring:

https://www.enkifag.no/personvern

Underleverandører:

Microsoft (Irland), drift av servertjenester.

Er det etablert DBA/SCC:

Det er etablert databehandleravtale med leverandør.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.