Hovedseksjon

Elevkanalen (TV2)

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten brukes i forbindelse med opplæring, ved at elevene får tilgang til blant annet nyheter, både på norsk og engelsk. Tjenesten er godt tilpasset elevene, og er støtte for lærere som supplement og introduksjon til ulike temaer i undervisning. Tjenesten logger ut ved 1,5 time inaktivitet. 

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Hvem kan bruke tjenesten?

 • Elev - kan se felles og personlig tildelt innhold, kan svare på quiz
 • Lærer - kan se alt av innhold skolen har tilgang til. Dette inkluderer eget lærertilpasset innhold på fag og artikler (forslag til oppgaver og udervisningsopplegg). Lærer kan også vise og kopiere ut persondata for eleven under modulen læreradministrasjon. 
 • Andre ansatte

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt. 

 • Pålogging via Feide.

Rollene hentes inn automatisk fra Feide. 

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

Feide-informasjon: 

 • Navn (userinfo-name) - brukerens navn skrives ut på skjerm for å vise hvem som er logget inn, evt. hvilke elever en lærer har i gruppene sine. Dette lagres ikke i database og finnes kun i nettleser eller i servers minne.
 • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide) - bruker dette for å hente frem lokal brukerprofil etter at Feidebruker har logget inn.
  Når alle brukere er over på OIDC vil vi bruke OIDC attributt «sub» som nøkkelbegrep i stedet.
 • E-post (email) - brukes av Elevforlaget som «brukerID». Leverandør har et prosjekt for å flytte elevforlaget til eget driftssenter og vil etter det se på mulighet for å endre denne brukerID til f.eks. OIDC.sub
 • Foretrukket språk (userinfo-language) - bruke dette til å presentere innholdet i brukerens foretrukne språk.
 • Organisasjonstilhørighet (groups-org) - bruker dette for å avgjøre hvilken organisasjon (skole / kommune / skoleeier) brukeren hører til. Dette avgjør hvilke abonnement brukeren kobles til i leverandørens system.
 • Gruppetilhørigheter for undervisning (groups-edu) - i modul for læreradministrasjon har tjenesten visning av grupper og hvilke elever som er i hvilke grupper. Leverandør tar da med de grupper som allerede er definert under Feide. Leverandør trenger også tilgang til Grep-grupper bl.a. for å avgjøre elevens årstrinn, slik at innhold kan presenteres målrettet for eleven.
 • Gruppemedlemsidentifikatorer (groups-memberids) - lærer kan liste medlemmer i en gruppe. Tjenesten bruker memerids for å koble medlemmene til lokale profiler slik at lærer f.eks. kan tildele arbeidsoppgaver til elever i en gruppe.
 • Andre gruppetilhørigheter (groups-other)

Utover dette får ikke tjenesten informasjon om elevene. 

Besøksstatistikk og bruksmønstre er ikke knyttet til brukerprofiler. 

Leverandør sletter profil dersom brukeren har vært inaktiv over en lenger periode, eller avslutning av avtale. 

Betalingsmodell for tjenesten

Betalt versjon av tjeneste, brukerne utsettes ikke for reklame. 

Hvor lagres informasjon?

Bergen, Norge. 

Lenke til personvernerklæring

https://www.elevkanalen.no/Hjem/Personvern

Leverandør:

TV2.

Underleverandører:

TV2 Driftssenter, infrastruktur  og administrasjon av IT-systemer og nettverk. Norge.

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Det er etablert databehandleravtale med leverandør. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.