Hovedseksjon

Dragonbox

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

 

Dragonbox er et læremiddel innen matematikk, som skal gi rom for å diskutere og reflektere over ulike problemstillinger. Elevene kan også gjøre ulike interaktive oppgaver.

Dragonbox Skole er et komplett læreverk for matematikk på 1.-4. trinn som passer perfekt til fagfornyelsen. Dragonbox består av lærebøker i tillegg til appen, og appen er et supplement til læreboka. Lærebøkene har også henvisninger til oppgaver elevene finner i appen.

Læringsutbytte: Elever som bruker Dragonbox skole app i sammenheng med lærerbøkene, presterer bedre i matematikk.

Motivasjon: Elevene viser høyere motivasjon for faget og for løse vanskelig problemløsningsoppgaver når de kan utføre oppgaver i form av spillbasert læring.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er vurdert i henhold til personvernrutiner, og kan benyttes i Osloskolen.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: Feide benyttes for pålogging.

Læreren har en klassekode i Dragonbox som hver elevkonto knyttes til.  Eleven kan logge seg på etter at de er knyttet til en klassekode. Når eleven har logget seg på, huskes pålogging og tilhørighet slik at eleven slipper å logge seg på hver gang.

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Disse feltene overføres fra Feide til Dragonbox:

  • Navn (userinfo-name)
  • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide)
  • E-post (email)
  • Organisasjonstilhørighet (groups-org)
  • Gruppetilhørigheter for undervisning (groups-edu)

Det benyttes anonymisert brukerstatistikk for videreutvikling av produktet.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Osloskolen har lisensavtale med Dragonbox. 

Leverandør:

Kahoot Dragonbox AS.

Hvor lagres informasjon:

Informasjon lagres i EU.

Lenke til personvernerklæring:

https://dragonbox.com/privacy-policy

Underleverandører:

Heroku - EU. Skylagring og drift av løsningen.
DigitalOcean - EU. Skylagring og drift av løsningen.
OVH - EU. Drift av løsningen.
LogEntries - EU. Logging.

Er det etablert DBA/SCC

Det er etablert databehandleravtale med Osloskolen.

Er tjenesten universelt utformet?

Leverandøren svarer at de utvikler tjenesten i tråd med kravene til universell utforming av IKT-løsningen.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.