Hovedseksjon

Digilær.no (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Digilær.no er en nasjonal plattform for nettundervisning med nettlærere. Plattformen eies, leveres og driftes av Utdanningsdirektoratet. Innholdet på plattformen Digilær.no leveres av flere tilbydere som Utdanningsdirektoratet har avtale med.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: følges opp. 

Ytterligere retningslinjer kommer etter pilotering. 

Brukergruppe:

  • Elever 
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Følges opp om det behandles personopplysninger. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Følges opp. 

Leverandør:

Utdanningsdirektoratet. 

Hvor lagres informasjon:

Følges opp. 

Lenke til personvernerklæring:

https://digilaer.no/nb/personvernerklaering

Underleverandører:

Innholdsleverandører:

  • Nettskolen i Nordland. 
  • Nettskolen i Vestfold. 
  • NAFO

Tekniske leverandør:

  • Altinn
  • Uninett
  • Adobe Connect
  • Redpill-Linpro

Er det etablert DBA/SCC:

Følges opp. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen