Hovedseksjon

Curipod

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Curipod er en plattform hvor lærere kan lage interaktive timer og legge inn aktivititeter. Læreren kan få inn kommentarer og spørsmål fra elevene. Læreren kan også gi tilbakemelding til den enkelte elev.

Curipod legger til rette for at alle elevene deltar i utforskende læring, dybdelæring og klassediskusjoner på en helt unik måte. Uten Curipod blir det fort kun de flinkeste elevene som deltar i klassediskusjoner.

 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

Det er to måter å benytte seg av Curipod på, og det er ved

 • Feide-pålogging
 • QR-kode

Ved bruk av QR-kode, logger elevene seg på dagens tema med QR-kode de får fra læreren. Det oppleves som en enklere måte å få elevene inn i oppgaven på. Elevene får automatisk tildelt et artig brukernavn, slik som HappyCat eller SmilingBroomstick. Ved bruk av QR-kode vil elevene få nytt brukernavn for hver gang. Det man må vite med bruk av QR-kode, er at elevene ikke vil ha tilgang til tidligere samhandlingsoppgaver.

Elevene deltar ved å skrive inn svar og delta i diskusjoner, det er derfor viktig at lærer følger med på hva elevene legger inn i disse fritekstfeltene. Dersom en elev legger inn personopplysninger i fritekstfelt, bør dette slettes.

Brukergruppe:

 • Lærere
 • Elever

 

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Tjenester benytter følgende felter fra Feide:

 • E-post (email)
 • Navn (userinfo-name)

Dersom elevene benytter QR-kode ved samhandling, vil ikke kontoopplysninger knyttes til svarene de oppgir. 

 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Skolene kan benytte gratis versjon. Elevene utsettes ikke for reklame.

 

Leverandør:

Snapmentor AS.

 

Hvor lagres informasjon:

Informasjonen lagres i EU/EØS.

 

Lenke til personvernerklæring:

https://curipod.com/privacy-policy

 

Underleverandører:

 • Google Ireland Limited, Belgia. Google Firebase som er utviklerverktøy.
 • Mixpanel, EU. Analysefirma. 
 • Microsoft Ireland Limited, EU. Azure Active Directory.
 • Elasticsearch, EU. Søkemotor.
 • Mailjet Inc, EU. Tjeneste for utsending av nyhetsbrev.

Er det etablert DBA/SCC

Osloskolen har databehandleravtale med Snapmentor AS. 

 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.