Hovedseksjon

Creaza

Beskrivelse av tjenesten

Creaza tilbyr kreative verktøy med faglig innhold og oppgaver
samt komplette læremidler i engelsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE.

Elever og lærere produserer kreative digitale produksjoner som tegneserier, filmer, presentasjoner, tankekart, podcaster m.v gjennom bruk av verktøy og innhold i tjenesten.

Creaza består av flere moduler, slik som Cartoonist for å lage tegneserier, Mindomo for å lage ulike tankekart og AudioEditor for å lage lydfiler og ta opptak.

Lærer kan tildele oppgaver til elevene, og gi elevene tilbakemeldinger på arbeidet de gjør.

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Hvem kan bruke tjenesten?

 • Lærere
 • Elever

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt. 

 • Pålogging:  Det benyttes Feide for pålogging.
 • Elevene jobber aktivt med nettvett. Det må etableres klare retningslinjer for hva som kan legges ut og ikke, blant annet at personopplysninger og særlige kategorier av opplysninger ikke skal deles.

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

Appen benytter seg av Feide for påloging både for lærere og elever.

Disse feltene i Feide benyttes

 • Navn (userinfo-name)
 • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide)
 • E-post (email);Foretrukket språk (userinfo-language)
 • Organisasjonstilhørighet (groups-org)

Det samles også inn statistikk over bruk, som skal være anonymisert men kan være info som

 • Type enhet brukeren kommer fra
 • Operativsystem
 • Nettleser
 • IP-adresse
 • Cookies

Utover dette lagres det innholdet elevene produserer i tjenesten.Dette kan være tekst, videoer, bilder og lyd, beroende på hvilken oppgave ellevene tildeles.

 

Betalingsmodell for tjenesten

Osloskolen har lisensavtale med Creaza. Elevene utsettes ikke for reklame.

Lenke til personvernerklæring:

https://web.creaza.com/no/gdpr-1

Hvor lagres informasjon?

Irland og Tyskland.

Leverandør

Creaza.

Underleverandører:

 • Inspera AS - Norge, Utvikling
 • Comono AS - Norge, Utvikling
 • Expert Software Application srl. -Romania, Utvikling og underleverandør av Mindomo som hostes på Hetzner i Tyskland
 • AWS Amazon - Irland, Creaza hostes i Irland.
 • Wevideo Inc. - USA, Rendering service. Behandler ingen persondata. Tjeneste for eksport til mp4 og mp3 filer.
 • TrackJS LLC - USA Error monitoring of JavaScript bugs. Code-tracking - verktøy for feilretting av kildekode/bugs. Behandler ingen persondata

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Osloskolen har inngått databehandleravtale med Creaza. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.