Hovedseksjon

Bruk

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten brukes til å administrere den bruksbaserte betalingsmodellen som utvikles gjennom det nasjonale KS-prosjektet. Tjenesten måler skolenes bruk av ulike digitale læremidler og dette danner grunnlaget for leverandørenes fakturering. Leverandørene registrerer sine priser i løsningen.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent for bruk i Osloskolen.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Skolene må holde tilgangsgruppene i Driftsportalen oppdatert slik at riktige brukergrupper får tilgang til Bruk-applikasjonen. 

Brukergruppe:

Skoleledere og IKT-ansvarlige har tilgang til administrasjonsdelen for skoler. Ansatte bruker forsiden (uten pålogging) til å hente informasjon om læremidlene som er tilgjengelige gjennom løsningen. Spesifikke brukere fra leverandører har tilgang til administrasjonsdelen for leverandører. 

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Leverandørenes enhetspriser for pålogging, aktiviteter, fastpris og maksimalpris samt skolenes eventuelle valg av fastpris og kontaktperson(er) lagres. Videre lagres skolenes bruk, målt i antall pålogginger og aktiviteter.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Tilgang til tjenesten er gratis for både skoler og leverandører.

Leverandør:

Løsningen utvikles og driftes av Oslo kommune Utdanningsetaten.

Hvor lagres informasjon:

Oslo

Lenke til personvernerklæring:

Denne siden er personvernerklæring

Underleverandører:

Ingen

Er det etablert DBA/SCC

Behandlingen utføres utelukkende av behandlingsansvarlig og det er da ikke behov for databehandleravtale.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med Utdanningsetatens kontaktpunkt for digitale læremidler og verktøy: dlv@osloskolen.no.

Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.