Hovedseksjon

Aski Raski (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Aski Raski er et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Elevene lærer teknikken å lese, gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord og setninger. I Aski Raski blir enkeltord brutt ned til én og én lyd som settes sammen til stavelser og ord. Slik blir elevene gode til å uttale både lyder og ord hurtig og riktig.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Pålogging: Brukeren logger på med Feide.

Brukergruppe:

 • Elever
 • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

 • Navn på brukeren
 • Kjønn
 • Navn på elevens klasse
 • Årskull for klassen
 • skole
 • epostadresse
 • rolle
 • angivelse av hvilken organisasjonsenhet som skal være bruker av tjenesten
 • brukerens ID hos Feide 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Skolene inngår lisensavtale med Aski Raski.

Leverandør:

Aski Raski AS.

Hvor lagres informasjon:

Informasjon lagres i EU/EØS.

Lenke til personvernerklæring:

https://askiraski.no/personvernerklaering/

Underleverandører:

 • MS Azure, EU/EØS. Tjenesten er driftet og lagret i MS Azure. Personopplysninger ligger lagret her.
 • Zendesk, USA. Dette er brukerstøtteverktøy. Informasjon lagres kun om en person tar kontakt med Aski Raski.
 • Google skjema og Google Drive. Skjemaer for påmelding kurs i regi av Aski Raski.
 • Make - Amazon Web Services, EU/EØS. Nyhetsbrev, bruker må melde seg på for at personopplysninger skal lagres.

Er det etablert DBA/SCC

Skolene inngår lisensavtaler selv.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen