Hovedseksjon

Alle Teller! (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Alle Teller! er et vurderingsverktøy for matematikk.
Alle Teller! består av tester for kartlegging av barns tallforståelse, og en håndbok med veiledningsmateriell. Resultatene fra kartleggingstestene avdekker eventuelle misoppfatninger og misforståelser hos elevene. God tallforståelse er fundamentet i videre matematikklæring.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Pålogging: Det benyttes Feide for pålogging.

Brukergruppe:

 • Elever
 • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Dette er felter som de henter inn fra Feide-katalogen:

 • Fullt navn (cn)
 • Navn som normalt vises (displayName)
 • Tilhørighet (eduPersonAffiliation)
 • Personlig ID hos organisasjonen (eduPersonPrincipalName)
 • Fornavn (givenName)
 • E-post (mail)
 • Etternavn (sn)
 • Bruker-ID (uid)
 • Rettighet (eduPersonEntitlement)
 • Entydig navn (DN) for brukerens vertsorganisasjon (eduPersonOrgDN)
 • Navn på organisasjon (eduPersonOrgDN:o)
 • Entydig navn (DN) for brukerens organisasjonsenhet (eduPersonOrgUnitDN)
 • Primær tilknytning til organisasjon (eduPersonPrimaryAffiliation)
 • Foretrukket språk (preferredLanguage)
 • Vurdering av enkeltelevers prestasjoner

Alle Teller! samler inn statistikk, og sier de bruker det til disse formålene:

 • Hvor mange besøkende vi har
 • Hvilke sider som blir besøkt
 • Hvor lenge besøket varer
 • Hvor de besøkende kommer fra (geografisk by/land)
 • Hvilken nettleser som blir brukt
 • Hvilke søkeord som blir brukt

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Tjenesten er lisensbasert.

Leverandør:

Matematikksenteret ved NTNU

Hvor lagres informasjon:

Lagres i EU/EØS.

Lenke til personvernerklæring:

https://www.alleteller.no/node/63

Underleverandører:

Bouvet AS, Norge. Drift og utvikler av tjenesten.

Er det etablert DBA/SCC

Osloskolen har databehandleravtale.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen