Hovedseksjon

Aftenposten Junior

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten brukes for å bruke aktuelle nyheter inn i undervisningssammenheng. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging via Feide.
  • Skolen må ha retningslinjer for hva og hvordan elever eventuelt deler debattinnlegg, spørsmål, tegninger, etc.  
  • Skolen må sørge for at elever ikke husker av for at leverandør kan kontakte elevene dersom de sender inn tilbakemeldinger til Aftenposten junior.

Brukergruppe:

  • Elev - kan endre grensesnittspråk (bokmål, nynorsk eller engelsk)
  • Lærer - kan endre grensesnittspråk (bokmål, nynorsk eller engelsk)

Ingen av rollene kan per nå registrere eller endre informasjon i løsningen. Leverandør planlegger videreutvikling av tjenesten, hvor lærer skal kunne se hvilket innhold eleven har lest eller lyttet til, for å kunne tilpasse og videreutvikle undervisningsopplegg. 

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Feide-informasjon: 

  • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide)
  • Gruppetilhørigheter for undervisning (groups-edu)
  • Organisasjonstilhørighet (groups-org)
  • Navn (userinfo-name);E-post (email)

Det lagres ikke noe personopplysninger utover dette i tjenesten. 

Leverandør sletter informasjon senest 90 kalenderdager etter opphør av avtale. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt versjon av tjenesten. Brukerne utsettes ikke for reklame. 

Leverandør:

Schibsted

Hvor lagres informasjon:

Sverige og Norge

Lenke til personvernerklæring:

https://info.privacy.schibsted.com/no/schibsted-norge-personvernerklaering/

Underleverandører:

Amazon (AWS), Stockholm, Internettvert for bedrifter (hosting).

Iterate, Norge, drifter bildeverktøy 

Er det etablert DBA/SCC:

Det er etablert databehandleravtale med leverandør.

Er tjenesten universelt utformet?

Leverandøren bekrefter at tjenesten er utviklet i tråd med kravene i WCAG 2.0

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.