Hovedseksjon

Aftenposten Junior

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten brukes for å bruke aktuelle nyheter inn i undervisningssammenheng. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging via Feide.
  • Skolen må ha retningslinjer for hva og hvordan elever eventuelt deler debattinnlegg, spørsmål, tegninger, etc.  
  • Skolen må sørge for at elever ikke husker av for at leverandør kan kontakte elevene dersom de sender inn tilbakemeldinger til Aftenposten junior.

Brukergruppe:

  • Elev - kan endre grensesnittspråk (bokmål, nynorsk eller engelsk)
  • Lærer - kan endre grensesnittspråk (bokmål, nynorsk eller engelsk)

Ingen av rollene kan per nå registrere eller endre informasjon i løsningen. Leverandør planlegger videreutvikling av tjenesten, hvor lærer skal kunne se hvilket innhold eleven har lest eller lyttet til, for å kunne tilpasse og videreutvikle undervisningsopplegg. 

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Feide-informasjon: 

  • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide)
  • Gruppetilhørigheter for undervisning (groups-edu)
  • Organisasjonstilhørighet (groups-org)
  • Navn (userinfo-name);E-post (email)

Det lagres ikke noe personopplysninger utover dette i tjenesten. 

Leverandør sletter informasjon senest 90 kalenderdager etter opphør av avtale. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt versjon av tjenesten. Brukerne utsettes ikke for reklame. 

Leverandør:

Schibsted

Hvor lagres informasjon:

Sverige og Norge

Lenke til personvernerklæring:

https://info.privacy.schibsted.com/no/schibsted-norge-personvernerklaering/

Underleverandører:

Amazon (AWS), Stockholm, Internettvert for bedrifter (hosting).

Iterate, Norge, drifter bildeverktøy 

Er det etablert DBA/SCC:

Det er etablert databehandleravtale med leverandør.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.