Hovedseksjon

Teams: Slik oppretter du live-arrangement

Et live-arrangementet er et direktesendt arrangement via Teams i Office365. Sendingen skjer fra en avsender til en eller flere mottakere, som ved en TV-sending.

Live-arrangementer egner seg for eksempel til allmøter, foreldremøter, vitnemålsutdelinger, kurs og webinarer. 

Slik oppretter du et livearrangement: 

Hvem kan se et live-arrangement? 

Både elever og ansatte i Osloskolen, og andre som ikke har en bruker i Teams i Office365 (for eksempel foresatte) kan se et live-arrangement.

Deltakerne (de som ser på) får tilgang til arrangementet vha. en lenke. Du kan velge om arrangementet kun skal være tilgjengelig for deltakerne mens sendingen foregår, eller om arrangementet også skal være tilgjengelig i etterkant, som opptak.

Hvis det er elever som deltar i det direktesendte arrangementet, må elevene samtykke skriftlig til at det er ok at dette vises. Samtykket må innhentes på forhånd.

Tilgang til å opprette

Det kan oppleves som krevende å være den som leder et direktesendt arrangement. Vi anbefaler derfor at det er flere som er med på gjennomføringen (minimum 2).

Alle osloskolen-brukere kan opprette live-arrangementer for andre i Osloskolen. Følgende roller har også tilgang til å opprette live-arrangementer for brukere utenfor Osloskolen (offentlige arrangementer):

  • Alle ansatte i Utdanningsadministrasjonen (UDA-RO-ANSATTE)
  • Rektorer og assisterende rektorer (<skolekode>-RE-SKOLELEDER)
  • Alle IKT-ansvarlige på skolene (<skolekode>-RO-IKT)


Brukerveiledning
: Slik oppretter du live-arrangement.pdf


Hvordan opprette et direktesendt arrangement:

Produsentrollen ved direktesendt arrangement:

Presentatørrollen ved direktesendt arrangement:

Inviter deltakere og arrangører til direktesendt arrangement:

Se webinar om hvordan arrangere live-arrangement

Spørsmål?

Ta kontakt med SIKT-teamet hvis du har spørsmål om bruk av live-arrangement i Teams.