Hovedseksjon

Teams: Tips og triks

Gå direkte til temaene:

Informasjon til foresatte 

Veiledninger og nettsider

Finn Teams online
Laste ned Teams-app
Bli kjent med Teams

Hvordan samarbeide  i Teams?

Hvordan holde og delta på et videomøte? (17 min)
Hvordan opprette et videomøte?
Hvordan bli med i et Teamsmøte?
Hvordan dele innhold i et videomøte?
Gjennomføre et nettmøte/en klassetime med elevene
Dette bør du tenke gjennom når du skal ha videomøte med elever
Hvordan kommunisere i Teams med enkeltelever?

PowerPoint og Teams som verktøy i hjemmeundervisningen
Forms og Teams som verktøy i hjemmeundervisningen
Hvordan bruke oppgaveverktøyet i Teams?
Plagiatkontroll i Teams
Kanaler i Teams
Gjør elever til deltagere i et videomøte
Undervisningstime i kalenderen

Lag en “Kunngjøring” for en viktig hendelse/arrangement
Introduksjon av Teams for elever
Kjøreregler for bruk av videomøter med elever
Hvordan lage gode skjermvideoer med PowerPoint
Bruk Teams til gruppearbeid
Tekniske utfordringer

Slik oppretter du live-arrangement

OneNote

Slik finner du fjorårets team (arkiverte team)
Kopiere filer fra et arkivert team til et nytt team 
Kopiere innholdsbiblioteket fra en arkivert klassenotatblokk til en ny


Informasjon til foresatte

Informasjon til foresatte i Osloskolen om bruk av Teams 


Veiledninger og nettsider


Finn Teams online

Er du usikker hvor du finner Teams? Gå inn på skolens nettside og logg deg inn i Portalen, via Logg inn. Klikk på "Office365". Hvis du jobber i UDA kan du f.eks. logge deg inn via nettsiden aktuelt.osloskolen.no. Se veiledningsfilmen for mer hjelp.

Alle enheter

Laste ned Teams-app

Hvis du ønsker å laste ned appen for Teams, er dette mulig på de fleste plattformer.

PC/Mac

Appen ligger automatisk på SIKT-PC og SIKT-MAC. Hvis du ikke har skrivebords-appen kan den lastes ned:

iPad

For iPad er det IKT-ansvarlig som tildeler appen gjennom Jamf. 

Smartelefoner

Last ned Teams-appen fra Apple Store eller Google Play.

Bli kjent med Teams

Hvis du ikke har brukt Teams før kan de være lurt å ta en titt på en av videoene nedenfor. Velg ønsket plattform.

PC/Mac/Web-visning

Bli kjent med Teams del 1:

 

Bli kjent med Teams del 2:

 

IPad

Hvordan samarbeide i Teams? 

Teams kan brukes til å samarbeide på ulike måter. I filmene under kan du se hvordan du kan samarbeide med Chat, samtale og OneNote i Teams.

PC/Mac/Web-visning


iPad

Hvordan holde og delta på et videomøte? 

Her finner du alt du trenger å vite om å avholde og delta på et videomøte i Teams. Lengde på film: 17 minutter. 

Hvordan opprette et videomøte? 

I disse filmene går vi igjennom hvordan man kan opprette et møte frem i tid i Teamsappen og invitere enkeltpersoner eller hele Team/kanaler. Til slutt vises hvordan man kan endre innstillingene slik at deltagerne i et møte ikke kan overta presentasjonsvisningen.

PC/Mac 

 

iPad

 

Web-visning 

Har du tilgang til Internett kan du også opprette et videomøte I Teams. De fleste valgene og mulighetene som man har med PC og skrivebord app vil også fungerer gjennom nettleseren. 


Hvordan bli med i et Teamsmøte?

Når du/eleven har fått en innkalling til et teamsmøte. Hvor finner man en oversikt over møter man er innkalt til. 

iPad

Hvordan dele innhold i et videomøte? 

I et videomøte kan det være hensiktsmessig å kunne dele innhold, nettsider, presentasjoner med andre. Se veiledningsfilm for mer hjelp.

PC/iPad/Mac/Web-visning

Gjennomføre et nettmøte/en klassetime med elevene

PC/iPad/Mac/Web-visning:


Dette bør du tenke gjennom når du skal ha videomøte med elever:

 

Hvordan kommunisere i Teams med enkeltelever? 

Teams egner seg fint til å kommunisere med enkeltelevene gjennom Chat. Videoene nedenfor viser noen av mulighetene.

PC/Mac/Web-visning

PowerPoint og Teams som verktøy i hjemmeundervisningen

Skjermopptak ved hjelp av PowerPoint kan være en god idee når du trenger korte og enkle filmer til undervisningen din. Ta opp en film når du forklarer et begrep som du kan legge ut i Teams. ·

PC/Mac/Web-visning

Forms og Teams som verktøy i hjemmeundervisningen

Sett inn Forms i dine Teams. Et enkelt og nyttig verktøy som kan brukes til påmeldinger, undersøkelser, prøver med mer.

PC/Mac/Web-visning

Hvordan bruke oppgaveverktøyet i Teams?

Lag oppgaver i Teams og la elevene levere dem inn.

Opprett en oppgave (PC/Mac/Web-visning)

Gi tilbakemelding på en oppgave (PC/Mac/Web-visning)

Hvordan elevene ser og leverer en oppgave (PC/Mac/Web-visning)

Plagiatkontroll i Teams

Her kan du lære hvordan du aktiverer plagiatkontroll i Teams og hvor du finner resultatet av kontrollen.

PC/web-visning

Kanaler i Teams 

Se hvordan du oppretter og bruker kanaler effektivt i Teams.   

Forskjellen mellom et Team og en kanal (PC/Mac/Web-visning) 

Hvordan opprette en kanal (PC/Mac/Web-visning)

 

 

Hvordan finne kanaler i Teams (PC/Mac/Web-visning) 

 

Når du bør bruke kanaler i Teams (PC/Mac/Web-visning) 

 

 

Hvordan opprette en privatkanal for gruppearbeid (PC/Mac/Web-visning)

 

 

Gjør elever til deltagere i et videomøte

PC/Mac/Web-visning

Undervisningstime i kalenderen

Hvordan sette opp en undervisningstime i kalenderen med rettighet for elevene.


Lag en “Kunngjøring” for en viktig hendelse/arrangement

 

Introduksjon av Teams for elever 

Se hvordan elevene finner fram i Teams med tanke på Chat, møteinnkallinger, gjennomføring av møte, med mer.

PC/Mac/Web-visning

 

Kjøreregler for bruk av videomøter med elever

 

Hvordan lage gode skjermvideoer med PowerPoint:

Magnus Nohr Høgskolen i Østforld:


Bruk Teams til gruppearbeid

Marius fra Haugjordet ungdomsskole:

Tekniske utfordringer 

Har du problemer å vise kamera og lyd når du bruker nettleseren? Bytt først til Chrome, og se film om hvordan du kan endre innstillingene i Chrome.

PC/Web-visning 


OneNote

Et av hovedverktøyene i Teams er OneNote.

 

Slik finner du fjorårets team (arkiverte team)

I forbindelse med start av nytt skoleår, har alle fjorårets undervisnings-team blitt arkivert. Denne videoen viser deg hvordan du finner tilbake til dem.

Kopiere filer fra et arkivert team til et nytt team


Kopiere innholdsbiblioteket fra en arkivert klassenotatblokk til en ny

Praktisk bruk av Teams i Osloskolen

Opptak av nettkurs


Her finner du opptak av nettkurs som tar for seg praktisk bruk av Teams i Osloskolen, laget av UDA i samarbeid med Atea. 

Kursene er delt mellom nivåene «Lite øvet» og «Øvet», basert på hvilke forkunnskaper du har.

Hvert kurs varer omlag 2 timer. 

Logg deg på Skoleplattform Oslo for å finne nettkurs og opptak av nettkurs.