Hovedseksjon

Opptak og digitale møter i undervisningen

Det kan for eksempel være at uforutsette situasjoner i klasserommet oppstår og at lyd/bilde fra eleven (personopplysninger) kommer på avveie. For å unngå negative personvernkonsekvenser, har vi løftet fram noen personvernprinsipper som det er viktig at skolene ivaretar på en god måte.

Med digitale møter menes alle møter som benytter video og/eller lyd, for eksempel gjennom Teams.

Personvernprinsipper:

  • Unngå unødvendig personinnhold i både video, lyd og chat. Eleven kan velge enten skru av kameraet, velge en bakgrunn eller ha kameraet helt på. Se Datatilsynets nettsider for mer informasjon om hvilke vurderinger lærerne må gjøre i forbindelse med bruk av kamera i slike situasjoner.  
  • Formålet skal være undervisning.
  • Det er ikke tillatt å ta opptak eller skjermbilde av digitale møter.
  • Det er bare elever og lærere som tilhører gruppa (samt andre fagpersoner med tilknytning til den spesifikke undervisningen), som skal ha tilgang til det digitale møtet.

Andre momenter:

Les Datatilsynets råd til skolene om bruk av digitale hjelpemidler