Hovedseksjon

Nettvett i undervisningen

Redd Barna har med støtte fra Utdanningsdirektoratet utviklet et helhetlig og pedagogisk forankret samtalebasert undervisningsopplegg til alle elever i grunnskole og videregående.

Vi anbefaler at skolene benytter seg av disse nettvettressursene i arbeidet med nettvett på skolen.

Last ned Redd Barnas undervisningsopplegg for arbeid med nettvett

Metodehefter, foreldreveileder og lærerressurs

Det er utarbeidet metodehefter med undervisningsopplegg for:

  • 1.4. trinn
  • 5.7. trinn
  • 8.10./13. trinn

I tillegg er det laget en foreldreveileder og en lærerressurs. Det finnes også materialer til andre temaer som overgrep, nettavhengighet, sosiale medier, med mer.

Tilgjengelig digitalt og som trykksak

Ressursene er tilgjengelig både digitalt og som trykksak. Materiellet er gratis dersom du laster det ned fra internett. Hvis skolen ønsker å bestille fysisk materiale, må dere selv stå for denne kostnaden.
Vi anbefaler alle skoler å gjennomføre dette eller tilsvarende opplegg, som en del av arbeidet med nettvett.

Støtte til skolene

Skolen kan få ytterligere veiledning i forbindelse med oppstart av nettvettinnsatsen. Veiledningen vil foregå på skolen, og være en introduksjon til Redd Barna sitt opplegg og hvordan lærerne kan bruke dette. Introduksjonen gis av veiledere fra Utdanningsadministrasjonen til skolens ledelse og lærere i fellestid. Varighet vil være ca. 45 minutter.

I tillegg er det anledning for skoleledelsen og/eller ressursgrupper å be om veiledning i forbindelse med planlegging og igangsetting. Ta kontakt med iktveilederne@osloskolen.no for mer informasjon eller avklaringer.