Webinar om hjemmeskole

Se webinar med Smestad skole (44 minutter): 

Rektor Lene Rønning-Arnesen og inspektør Katrine Kristiansen forteller om:

  • Hva de gjorde da beskjeden kom om at skolen skulle stenges
  • Hvordan Smestad organiserte hjemmeskolehverdagen
  • Hva slags digital praksis lærerne hadde i hjemmeundervisningsperioden
  • Hvordan skolen gjennomførte spesialundervisning

Rønning-Arnesen og Kristiansen snakker også hvordan de planlegger å ta med seg erfaringene fra hjemmeundervisningen i koronakrisen videre.

  • Hvordan ser undervisning og læring ut med delte skoledager?