Hovedseksjon

Personvernerklæring for Lærerstyrt internett (LSI)

Innhold

Om Lærerstyrt internett (LSI) 

Lærerstyrt internett (LSI) brukes av faglærere for ungdomstrinn og videregående trinn i Osloskolen. LSI er en webløsning hvor faglærere kan styre internettilgangen for sine elever på SIKT-maskiner.

For å få tilgang til pålogging i LSI må rektor bestille tilgang for skolen.

Behandling av personopplysninger i Lærerstyrt internett (LSI) 

Bruk av personopplysninger er nødvendig for å enkelt kunne identifisere at tilganger styres for riktige personer.

LSI brukes ikke til sensitive personopplysninger, for eksempel helseopplysninger. Personopplysninger om deg overføres til Skoleplattform Oslo fra de skoleadministrative systemene, og vises i LSI. Bruk av LSI logges.

Personopplysninger som vises i LSI

Følgende personinformasjon om elever / ansatte fra Skoleplattform Oslo behandles i LSI:

  • Fornavn, etternavn
  • Skoletilhørighet
  • Undervisningsgrupper med elever og faglærere
  • Tidspunkt for forrige innlogging i LSI (kun ansatte)
  • Begrensninger i internettilgang
    • Elever restriksjonene gjelder
    • Ansatte som har satt restriksjoner

Logg

Bruk av LSI logges. Begrensede loggdata er tilgjengelig for toppadministrator i UDE. Loggen benyttes til analyse av løsningen for videreutvikling og forbedring, og den viser kun data som ikke kan spores til spesifikke enkeltpersoner eller grupper.

Ingen automatisk saksbehandling

Det er ingen automatisk saksbehandling i LSI.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Personopplysningene dine vises i LSI så lenge du er aktiv i de sentrale systemene i Skoleplattform Oslo.

Informasjon om internettrestriksjoner for elever viser øyeblikksbilde. Planlagte internettrestriksjoner for elever kan vises inntil 1 år frem i tid, normalt noen få dager, eller uker i prøveperioder.

Loggen er tilgjengelig for toppadministrator i UDE i 3 måneder.

Utlevering av personopplysninger til andre

Det videresendes ikke data fra LSI, men det er samhandling om restriksjoner i internettilgang med Driftsportalen, som betjenes av skolens IKT-ansvarlige.

Sikkerheten rundt dine personopplysninger

Osloskolen gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre dine personopplysninger i Skoleplattform Oslo.

Kontakt oss

Send en e-post til personvern@osloskolen.no hvis du lurer på noe.