Hovedseksjon

Personvernerklæring for Driftsportalen

Innhold

Om Driftsportalen

Driftsportalen brukes av IKT-ansvarlige ved skolen for å administrere brukere og maskiner ved sin skole. Administreringen inkluderer å gi eller fjerne tilgang til applikasjoner og utskrift, å endre passord, å begrense tilgangen til internett under prøvesituasjoner, og lignende.

Tilgang til Driftsportalen gis til ansatte med tjenstlig behov, og de skal ha gjennomført grunnkurs for IKT-ansvarlige før tilgang gis. Enkelte ansatte i Utdanningsadministrasjonen (UDA) har tilgang til superadmin-funksjoner i Driftsportalen.

Behandling av personopplysninger i Driftsportalen 

Bruk av personopplysninger er nødvendig for å enkelt kunne identifisere at tilganger gis til riktige personer.

Driftsportalen brukes ikke til sensitive personopplysninger, for eksempel helseopplysninger. Personopplysninger om deg overføres til Skoleplattform Oslo fra de skoleadministrative systemene, og vises i Driftsportalen.

Bruk av Driftsportalen logges, inkludert hvem som utfører de ulike operasjonene. Loggoppføringer i Driftsportalen vises i 3 måneder. De som har IKT-tilgang ved samme skole kan lese loggene for skolen i Driftsportalen, i tillegg til personer i UDA med superadmin-tilgang i Driftsportalen.

Personopplysninger som behandles i Driftsportalen

Følgende personinformasjon om foresatte fra den sentrale løsningen i Skoleplattform Oslo behandles i Driftsportalen:

  • Fornavn, Etternavn
  • Knytning mellom elev og foresatt

Ingen automatisk saksbehandling

Det er ingen automatisk saksbehandling i Driftsportalen.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Personopplysningene for foresatte vises i Driftsportalen så lenge eleven er aktiv i de sentrale systemene i Skoleplattform Oslo. Når eleven forlater Osloskolen, vises ikke lenger tilknyttede foresatte.

Utlevering av personopplysninger til andre

Det videresendes ikke data fra Driftsportalen til andres systemer.

Sikkerheten rundt dine personopplysninger

Osloskolen gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre dine personopplysninger i Skoleplattform Oslo, inkludert Driftsportalen.

Kontakt oss

Send en e-post til personvern@osloskolen.no hvis du lurer på noe.