Hovedseksjon

Veiledning

Skoler kan søke om veiledning og råd fra Utdanningsetaten angående Skoleplattform Oslo og læringsteknologi generelt. 

Støtte og bistand tilbys innenfor følgende områder:

Ledelse

Skoler kan få støtte til skoleutvikling ved hjelp av teknologi: Mål, strategier og ledergrep.

Kompetanseheving

Skoler kan få veiledning i bruk av nettbrett/PC i læringsmiljøet (metoder, prosesser, muligheter, læringsopplegg), samt bruk av tjenester i Skoleplattform Oslo.

Veilederteam
Utdanningsetaten har et eget veiledningsteam som gir støtte til skolene. Læringsteknologiteamet består av ansatte fra skoler i Oslo med ulik kompetanse innenfor læringsteknologi. Alle veilederne jobber på en osloskole, samtidig som de fungerer som veileder.

Veilederne bistår skoler som ønsker å ta i bruk læringsteknologi, og legge til rette for kompetanseheving av ansatte. I tillegg holder veilederteamet en rekke sentrale kurs og samlinger rettet mot pedagogisk ansatte for alle skoleslag. For å ta kontakt med veilederteamet, send e-post til:

iktveilederne@osloskolen.no

Veilederteamets tilbud skoleåret 2022/23
Under finner du en overordnet oversikt over aktiviteter som tilbys skolene dette skoleåret. Ytterligere informasjon og mulighet for påmelding knyttet til hvert enkelt del av tilbudet vil bli gitt fortløpende.

Sentrale kurs og samlinger for alle lærere
Veilederteamet vil i løpet av høsten arrangere sentrale kurs og samlinger som er åpne for alle ansatte i Osloskolen. Det vil bli et variert tilbud som vil passe alle skoleslag og fag. Kursene og samlingene vil ha fokus på hensiktsmessig bruk av teknologi i klasserommet og vil i stor grad forutsette grunnleggende teknisk kompetanse.

Samlinger for skolenes ressurspersoner
Det oppfordres til at hver skole oppretter en egen ressursgruppe bestående av 3-5 lærere med interesse og engasjement for bruk av læringsteknologi. Det bør også være en i ledelsen på skolen som følger opp denne gruppen. Formålet med en slik ressursgruppe er å sørge for intern kompetanse på skolen og må sees i sammenheng med den profesjonsfaglige utviklingen på skolen. Ressursgruppens hovedoppgave vil bli å sørge for intern, digital kompetanseheving skolen. Ressursgruppen vil også få mulighet til å delta i nettverk og lære sammen med andre skoler.

Veilederteamet vil gjennomføre 5-7 samlinger rettet mot skolenes ressurspersoner i løpet av skoleåret 22/23. Samlingene vil ha som formål å øke den profesjonsfaglige digitale kompetanse til skolens ressursgruppe, slik at den i bedre vil være i stand til å bidra inn i utviklingen på egen skole.

Sparring eller drøftinger med veilederteamet?
Veilederteamet stiller gjerne opp for samtaler og møter om bruk av læringsteknologi med den enkelte skole. Møtene kan gjennomføres enten digitalt via Teams eller ute på den enkelte skole.

Microsoft Teams: «Læringsteknologi i Osloskolen»
For at lærere enklere kan få svar på spørsmål om bruk læringsteknologi i undervisningen, har veilederteamet opprettet et Team: UDA-Læringsteknologi i Osloskolen. Her kan lærerne kontakte veilederne direkte, og bruke samtale-funksjonen for å få svar på spørsmål og gode råd om bruk av læringsteknologi i klasserommet eller hjemmeundervisningen. I tillegg er det lagt ut en rekke ressurser og tips. 

Klikk her for å melde deg inn i Teamet.

Andre aktiviteter
Veilederteamet vil i løpet av høsten se på muligheten for å sette opp forskjellige inspirasjonsøkter som tar for seg aktuelle temaer innenfor bruk læringsteknologi. Det kan for eksempel være bruk av podkast eller spill i undervisningen. 

NB: Det kan forkomme endringer i tilbudet i løpet av skoleåret.