Hovedseksjon

Veiledning i læringsteknologi

 

Støtte og bistand tilbys innenfor følgende områder:

Ledelse

Skoler kan få støtte til skoleutvikling ved hjelp av teknologi: Mål, strategier og ledergrep.

Kompetanseheving

Skoler kan få veiledning i bruk av nettbrett/PC i læringsmiljøet (metoder, prosesser, muligheter, læringsopplegg), samt bruk av tjenester i Skoleplattform Oslo.

Veilederteam

Veilederteamet består av ansatte fra skoler i Oslo med ulik kompetanse innenfor læringsteknologi. Alle veilederne jobber på en osloskole, samtidig som de fungerer som veileder.

Veilederne bistår skoler som ønsker å ta i bruk læringsteknologi, og legge til rette for kompetanseheving av ansatte.Teamet koordinerer også ulike nettverk for blant annet spillpedagogikk og skaperverksted. For å ta kontakt med veilederteamet, send e-post til: iktveilederne@osloskolen.no

Veilederteamets tilbud skoleåret 2023/24

Under finner du en overordnet oversikt over aktiviteter som tilbys skolene dette skoleåret. 

Digitalt læringsfellesskap

«Digitalt læringsfellesskap» er et nettverk for skoler med  egne ressursgrupper som jobber med hensiktsmessig bruk av læringsteknologi. Nettverket er et kompetansehevingsprogram med samlinger for ressursgrupper, veiledning og kurs på skolen og muligheter for erfaringsdeling.

Målet til samlingene er å øke den profesjonsfaglige digitale kompetanse til skolens ressursgruppe, slik at den i bedre vil være i stand til å bidra inn i utviklingen på egen skole. Nettverkene er delt inn i tre spor, etter hvor langt skolene har kommet i utviklingsarbeidet. Drøyt 30 skoler deltar i nettverkene våre skoleåret 2023/24. Du kan lese mer nettverkene i dette Sharepoint-rommet.

Andre nettverk

Veilederteamet drifter også flere nettverk i Osloskolen, som er åpne for alle skoler og alle trinn. De er temaspesifikke, og det er helt åpent og uforpliktende å melde seg både inn- og ut. Nettverkene har sine egne sider i Microsoft Teams, hvor det deles informasjon, praksis og ideer rundt de aktuelle temaene. Det arrangeres 4-5 samlinger i året rundt på forskjellige skoler for alle pedagoger og skoler som ønsker å delta. 

Nettverkenes primære fokus er å dele god praksis, veilede hverandre og være nysgjerrige på hva andre gjør. Er du nysgjerrig? Har du god praksis å dele? Bli med i nettverk!

Sparring eller drøftinger med veilederteamet?

Veilederteamet stiller gjerne opp for samtaler og møter om bruk av læringsteknologi med den enkelte skole. Møtene kan gjennomføres enten digitalt via Teams eller på skolen.

Microsoft Teams: «Læringsteknologi i Osloskolen»

For at lærere enklere kan få svar på spørsmål om bruk læringsteknologi i undervisningen, har veilederteamet opprettet et Team: UDA-Læringsteknologi i Osloskolen. Her kan lærerne kontakte veilederne direkte, og bruke samtale-funksjonen for å få svar på spørsmål og gode råd om bruk av læringsteknologi i klasserommet eller hjemmeundervisningen. I tillegg er det lagt ut en rekke ressurser og tips. 

Klikk her for å melde deg inn i Teamet.