Hovedseksjon

Veileder rusforebyggende arbeid

Kvinne med langt blondt hår og skjerf, vendt bort fra kameraet, som står foran Operaen i Oslo.

Denne veilederen er oppdatert i en tid hvor politikken på rusfeltet er i stor utvikling. Dette har naturlig nok betydning for hvordan vi ser på det forebyggende arbeidet i skolen. Sammen med samarbeidspartnerne våre, KORUS Oslo og RUSinfo, har vi gått gjennom og strammet opp veilederen.

Hva er nytt?

  • Vi har fjernet innholdet om «generelle tegn på bruk av rusmidler». Vi oppfatter dette som både utdatert og for generaliserende, og ikke i tråd med gjeldende praksis i Oslo kommune.
  • Vi har byttet ut samtykkeskjemaet med et enklere eksempel på samtykke.
  • Vi har satt inn flere henvisninger til FNs barnekonvensjon artikkel 12 og 33.
  • Vi har oppdatert lenkelisten på ressurssiden.
  • Vi har sett på språk og formuleringer i hele veilederen, og fjernet og endret det som var upresist og overflødig.

Trygge relasjoner er nøkkelord

Det rusforebyggende arbeidet i skolen handler om mange ting, som inkludering og tilhørighet, fester og vennskap, gruppepress og psykisk helse. Elever i Osloskolen ber om at de voksne må ha et åpent sinn, de må bry seg, lytte og vise omsorg. Trygge relasjoner mellom unge og voksne er nøkkelord for et godt forebyggende og helsefremmende arbeid.

Last ned veilederen

Veileder rusforebyggende arbeid